Ketenaanpak Valpreventie van start in de gemeente Vught 

15 december 2023

Ketenaanpak Valpreventie van start in de gemeente Vught 

In de gemeente Vught zijn we eind 2023 van start gegaan met de ketenaanpak Valpreventie, nu nog met een pilot, vanaf 2024 gaan we cursussen valpreventie aanbieden.  
Het toenemende aantal 65-plussers vraagt om meer aandacht voor de zelfredzaamheid en vitaliteit van deze groep. De komende jaren gaat het aantal 65-plussers met een verhoogd valrisico alleen maar stijgen. Elke 5 minuten belandt er in Nederland een 65-plussers op de spoedeisende hulp na een val. De vraag naar aanbod rondom valpreventie wordt steeds meer, mede ook omdat ouderen langer thuis blijven wonen.

Alle gemeenten hebben de taak gekregen om de Ketenaanpak Valpreventie in te richten voor hun inwoners van 65 jaar en ouder met een valrisico. Dit is vastgelegd is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). De ketenaanpak is een intensieve samenwerking van partijen zoals: ouderenorganisaties, GGD, fysiotherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners, wijkpunten, wegwijs+, welzijnscoaches, sport- en beweegaanbieders, etc.
De buurtsportcoaches van MOVE Vught hebben afgelopen jaar al vaak de vraag over valpreventie gehad. Ook constateren zij tijdens activiteiten met senioren dat mensen bang zijn om te vallen en dat zij te eenzijdig bewegen. Ook MOVE Vught wil daarom actiever op valpreventie  inzetten en hebben daarvoor een plan opgesteld hoe dit met bovengenoemde partijen op te pakken.

Pilot ketenaanpak Valpreventie 
Fysiofit Vught heeft in het verleden al cursussen gegeven rondom valpreventie. Zij kwamen bij MOVE op de radar en zijn sinds november van start gegaan met de pilot. Zij bieden de valpreventie cursus ‘in balans’ aan, deze duurt 14 weken en is onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut. Gedurende de cursus wordt ook de ergotherapeut, de diëtist en de buurtsportcoach betrokken. Zij spelen een belangrijke rol in het valpreventieprogramma en dragen bij aan risicovermindering op een val. Door de cursus valpreventie wordt balans en spierkracht verbetert, vallen er minder ouderen, zijn er minder opnames bij de spoedeisende hulp, en worden ouderen minder afhankelijkheid van thuiszorg.

Waar staan we nu 
De gemeente Vught en MOVE Vught zijn het valpreventieprogramma 2024 aan het vormgeven. We denken dat binnen een maand bekend wordt, welke fysiotherapiepraktijken er in 2024 aanhaken en de cursusdata bekend zijn. MOVE Vught gaat dan ook starten met het opsporen van het valrisico en nodigt inwoners uit om hiervoor een test te doen. Wanneer er een verhoogd valrisico is, wordt er doorverwezen naar een fysiotherapiepraktijk voor een valanalyse.

Heef u vragen rondom valpreventie en/of wilt u graag getest worden op uw valrisico? Neem dan contact met ons op via: info@movevught.nl of 06-45796883.