“Iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten”, dat is de visie van de gemeente Vught en MOVE Vught. Aangestuurd door gemeente Vught realiseert MOVE Vught een sport- en beweegklimaat waar iedere inwoner van de gemeente Vught aan deel kan nemen, ongeacht enige beperking.

Onze buurtsportcoaches!

MOVE Vught bestaat uit zes Buurtsportcoaches en zij organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij verschillende werk- en projectgroepen die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen. In hun werkzaamheden worden hierbij ondersteunt door 20 tot 25 stagiaires. Deze studenten komen van MBO ‘Sport en Bewegen’ van het Koning Willem 1 College / ROC en vanuit HBO Fontys Sporthogeschool / HAN Nijmegen

Het tot stand komen van de Combinatiefunctie in Vught

Van april tot en met december 2012 hebben Jeroen Leenders, Mike Wiersema en Valentine Kortbeek, als kwartiermakers gefungeerd. Zij hadden als doel te onderzoeken in welke vorm de combinatiefunctie binnen de gemeente Vught gewenst en uitvoerbaar is.
Op 1 januari 2013 zijn de kwartiermakers officieel aangesteld als Combinatiefunctionarissen binnen de gemeente Vught.

MOVE (Maatschappij, Onderwijs, Verenigingen Eén) is de naam waaronder de Combinatiefunctionarissen sinds april 2013 werken. Vanaf september 2017 gebruiken zij voortaan de naam Buurtsportcoach. MOVE staat voor ‘bewegen’. De buurtsportcoaches willen niet alleen dat er meer wordt bewogen, ze willen ook de maatschappij, het onderwijs en de verenigingen in beweging zetten tot een hogere sportparticipatie van verschillende doelgroepen.

Wat is een buursportcoach?

De buurtsportcoach is de verbinder tussen de sectoren onderwijs, sportverenigingen en de buurt/wijk, waarbij welzijnsorganisaties, zorginstellingen en buitenschoolse opvang/kinderdagverblijf belangrijke samenwerkingspartners zijn.
De buurtsportcoaches creëren op alle mogelijke manieren voorwaarden om te komen tot sportparticipatie, om vervolgens of gelijktijdig de sportparticipatie te stimuleren.