Themabijeenkomst (sociale) veiligheid bij de sportvereniging woensdag 28 februari

28 januari 2024

Themabijeenkomst (sociale) veiligheid bij de sportvereniging woensdag 28 februari

Op woensdag 28 februari organiseert MOVE Vught in samenwerking met NOC*NSF een bijeenkomst over (sociale) veiligheid bij sportverenigingen. De avond is bedoeld voor een ieder die zich betrokken voelt bij een sportvereniging.

MOVE vindt het belangrijk dat alle sporters vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Zonder grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis: de 4 v’s voor veiligheid (basiseisen sociale veiligheid). De 4 v’s bieden een stevig fundament: clubs die aan de 4 v’s voldoen, bouwen mee aan een sociaal veilige sportomgeving. De 4 v’s zijn:

Verenigingsbrede gedragscode
Vertrouwenscontactpersoon op de club
Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers
Vakkundig geschoolde trainer-coaches
Tijdens de interactieve bijeenkomst deelt Erik Beuker, projectleider Sociale Veiligheid Sportaanbieders bij NOC*NSF, doelgerichte inzichten, adviezen en succesfactoren voor implementatie en realisatie.

De avond wordt gehouden op woensdag 28 februari in De Spie van het gemeentekantoor en begint om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21:30 uur.

Interesse? Meld je aan via dit aanmeldformulier.