Samenwerking staat voorop! De kopgroep introduceert zich

Met het sluiten van het Sportakkoord is ook een lokaal budget beschikbaar gekomen vanuit Rijksmiddelen. Met dit budget worden projecten gestart die bijdragen aan meer samenwerking tussen verenigingen en organisaties die bezig zijn met sporten en bewegen. Om dit aan te sturen en te coördineren is een kopgroep aangesteld.

Naast professionals van MOVE participeren hier, op vrijwillige basis, mensen in die de samenwerking binnen de lokale sport willen bevorderen en de verbinding zoeken met partijen buiten de sport zoals welzijn, gezondheid en onderwijs.
Ambities en doelen uit het sportakkoord staan centraal.

De actuele samenstelling van de kopgroep is:

  • Annemarie van Dorp
  • Huub Glas
  • Rob Janssen
  • Floor Peters (gemeente Vught)
  • Valentine Kortbeek (MOVE)
  • Bart v.d. Water (MOVE)

De inbreng van MOVE vloeit vooral voort uit haar reguliere taak voor clubondersteuning.

De kopgroep komt zo’n 4-6x per jaar bijeen om proactief plannen te maken en om de sport- en beweegaanbieders te stimuleren om met projectvoorstellen te komen. Samenwerking met professionele maatschappelijke en gezondheidsorganisaties wordt aangemoedigd.

De bijeenkomsten zijn openbaar.

Iedereen die belangstelling heeft en wil bijdragen aan het doel van het Sport- en Beweegakkoord kan aansluiten, incidenteel en/of structureel.
Informeer bij Floor naar de agenda en data.

Contact opnemen:

Heb je vragen? Wil je meer weten? Mail ons op sportakkoord@vught.nl.