Sport en bewegen is belangrijk. En het is nog belangrijker om daar op jonge leeftijd mee te beginnen. Bij kleuters die veelzijdig bewegen worden de fysieke en mentale gezondheid, de motoriek, de sociale ontwikkeling  en de cognitieve ontwikkeling op een positieve manier beïnvloed. Door de kinderen op jonge leeftijd te laten ervaren hoe leuk het is om te sporten en te bewegen vergroot de kans dat ze dit hun leven lang blijven doen: een leven lang actief.

Tijdens de lessen Kleutersport gaan we uit van de “schijf van 10” (Athletic Skills Model) en de “12 leerlijnen” (Basisdocument Bewegingsonderwijs). We werken toe naar de criteria van het Nijntje Beweegdiploma (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en richten onze lessen in met de “Beweegkaarten Kleuters” (MOVE Vught) en het “Lesplan Kleuters” (Prins Hendrik).

Samenwerkingsverband

Kleutersport is een project dat is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Vughtse Sportclub Prins Hendrik en MOVE Vught.

Prins Hendrik

De Vughtse Sportclub Prins Hendrik biedt al sinds mensenheugenis Peuter- en Kleutergym aan. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen bij Prins Hendrik zelfstandig in groep sporten en bewegen onder deskundige begeleiding.

MOVE Vught

MOVE Vught heeft zich in de beginperiode enkel gericht op de doelgroep “basisschool” (groep 3 t/m 8). Na een aantal jaar heeft MOVE het aantal doelgroepen uitgebreid met onder andere groep 1-2 en jonger.

MOVE heeft het Lesplan voor Kleuters (met beweegkaarten) ontwikkeld voor het basisonderwijs in de gemeente Vught. Kleutersport wordt het tweede grote project op het gebied van kleuters.
Hiermee streeft MOVE onder andere de volgende doelstellingen na:

  • Ondersteunen en stimuleren van sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen
  • Sportoriëntatie
  • Verenigingsondersteuning

Kleutersport

Prins Hendrik en MOVE Vught bieden in gezamenlijkheid Kleutersport aan. Tijdens de lessen kleutersport, die gebaseerd zijn op een duidelijke visie en doelstellingen, kunnen kinderen tijdens een cyclus van 15 lessen het Nijntje Beweegdiploma behalen.
Na afloop van de cyclus ontvangt het kind een vrijblijvend persoonlijk advies over passend sport- en beweegaanbod.

Doelgroep

Jongens en meisjes uit groep 1 en 2 van de basisschool.

Nijntje Beweegdiploma

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft een aantal jaar geleden het Nijntje Beweegdiploma geïntroduceerd. Aangesloten instanties kunnen, na het behalen van het keurmerk, het Nijntje Beweegdiploma afgeven. PH heeft het keurmerk behaald en mag het beweegdiploma afgeven.
Het Nijntje Beweegdiploma bestaat uit diploma 1 en diploma 2.
Gedurende de hele cyclus wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd. De diplomales is het feestelijke moment dat het Nijntje Beweegdiploma aan de kinderen wordt uitgereikt.

Planning

Prins Hendrik en MOVE bieden het Nijntje Beweegdiploma aan in een cyclus van 15 weken.
(dag 1 t/m 14 les, dag 15 diploma-les).
De cyclus van 15 weken wordt 2x per schooljaar aangeboden.

Er zijn twee lessen. Kinderen kunnen deelnemen aan één van de twee lesuren:
14.30-15.20 uur – Diploma 1 en Diploma 2
15.30-16.20 uur – Diploma 1 en Diploma 2

Data

Cyclus 1 (schooljaar 2023-2024)
Buiten
September: 20, 27
Oktober: 04, 11

Binnen
Oktober: 25
November: 01, 08, 15, 22, 29
December: 06, 20
Januari: 10, 17, 24 (= diploma-les)

Cyclus 2 (schooljaar 2023-2024)
Binnen
Februari: 07, 21, 28
Maart: 06, 13, 20, 27
April: 03, 10, 17

Buiten
Mei: 15, 22, 29
Juni: 05, 12 (= diploma-les = binnen)

Locatie

Cyclus 1
Les 1 t/m 4 vinden plaats op het Lidwinaveld
Les 5 t/m 14 vinden plaats in sporthal Elzenburg
Les 15 (diploma-les) vindt plaats in Sporthal Elzenburg

Cyclus 2
Les 1 t/m 10 vinden plaats in sporthal Elzenburg
Les 11 t/m 14 vinden plaats op het Lidwinaveld
Les 15 (diploma-les) vindt plaats in Sporthal Elzenburg

Deelnemersgeld

Het deelnemersgeld voor de cyclus van 15 lessen bedraagt € 77,50
Kinderen kunnen vrijblijvend 3 lessen proberen. Willen ze de cyclus afmaken, dan dient de factuur voor aanvang van de 4e les te zijn voldaan.
Betaling geschiedt alleen per bank. Indien de financiële situatie het niet toelaat om deel te nemen, kun je mogelijk een beroep doen op het Jeugdfonds Sport. Neem hiervoor contact op met de intermediairs van MOVE Vught via info@movevught.nl of 06-45796883.

Inschrijven

Inschrijven gebeurd via Vught Beweegt.
Cyclus 1 is inmiddels gestart. Inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk

Binnenkort gaan de inschrijvingen van cyclus 2 open:
Inschrijven cyclus 2 – 2023/2024 (14:30 – 15:20 uur) – Diploma 1 – INSCHRIJVEN
Inschrijven cyclus 2 – 2023/2024 (15:30 – 16:20 uur) – Diploma 1 – INSCHRIJVEN

Deelnemers die diploma 1 behalen tijdens cyclus 1 (2023-2024) krijgen, per mail, de inschrijflink om deel te nemen aan de lessen voor diploma 2.

Vervolgmogelijkheden na Kleutersport

Na het behalen van diploma 1 kan jouw zoon/dochter beslissen om ook deel te nemen aan de lessen voor diploma 2.
Na ieder diploma krijgen de deelnemers een advies mee over de sportmogelijkheden die er zijn binnen gemeente Vught. We stimuleren kinderen om lid te worden van een sportvereniging. Middels het adviesrapport proberen we de kinderen en ouders te adviseren naar aanleiding van onze bevindingen die wij hebben opgedaan tijdens de cyclus.
Per les zijn er een maximum aantal plaatsen beschikbaar. Het streven is om kinderen tijdens hetzelfde lesuur, in een volgende cyclus, diploma 2 te laten behalen.

Veel gestelde vragen

Klik HIER voor een overzicht van de veel gestelde vragen.

Adviesrapport

Tijdens de lessen observeren we de beleving van jouw zoon/dochter. Met andere woorden, wat vindt hij/zij (niet) leuk om te doen. Daarnaast worden er twee lessen ingericht om te kunnen meten/observeren waar jouw zoon/dochter het meeste affiniteit mee heeft. Deze meting/observatie wordt verwerkt in het adviesrapport, ondersteund met de bevindingen uit de andere lessen.

Het adviesrapport zegt iets over de belevingswereld van jouw zoon/dochter op dit moment. Het advies kan richtinggevend zijn voor een sportkeuze op dit moment.
In het adviesrapport wordt gebruik gemaakt van de schijft van 10.

Middels onderstaand schema kun je aflezen welke sport gekoppeld is aan de verschillende grondvormen die zijn benoemd in het adviesrapport:

Onderdelen Schijf van 10 Gekoppeld aan een sport
1. Klimmen en klauteren Gymnastiek
2. Rollen, duikelen en draaien Gymnastiek
3. Balanceren en vallen Gymnastiek, Schaatsen
4. Zwaaien en slingeren Gymnastiek
5. Gaan en lopen Atletiek, Gymnastiek
6. Springen en landen Atletiek, Gymnastiek
7. Trappen, schieten, mikken Voetbal
8. Gooien, vangen, slaan en mikken Badminton, Basketbal, Cricket, Handboogschieten, Hockey, Tafeltennis, Tennis, Volleybal
9. Stoeien en vechten Hapkido, Judo, Krav maga
10. Bewegen op en maken van muziek Dansen

Overzicht verenigingen

Hieronder vind je een overzicht van verenigingen die de verschillende sporten aanbiedt:

Sporten Vereniging / Aanbieder
Atletiek Prins Hendrik
Basketbal EVBV Octopus
Boksen
Cricket MOP
Dansen
Golf Golfclub Vught
Gymnastiek Prins Hendrik
Handboogschieten HBS Buitenverwachting
Hapkido Chebi
Hockey MOP
Judo
Krav Maga Krav Maga Brabant
Schaatsen VIJC
Tafeltennis JCV, PJS
Tennis TV Bergenshuizen, Helvoirtse Tennisvereniging, TV Woburn, TV Wolfsbosch
Voetbal sv Real Lunet, VV Helvoirt, Zwaluw VFC
Volleybal VVC