Lokale uitwerking van landelijke afspraken

 

Het Vughtse Sport- en Beweegakkoord is op 18 mei 2022 ondertekend door veel verenigingen en organisaties en door de gemeente. Dat gebeurde tijdens het Sportcafé in Elzenburg.

Het lokale akkoord vloeit voort uit landelijke afspraken uit 2018 om zoveel mogelijk lokale en regionale Sportakkoorden te sluiten. De afspraken in Vught zijn in 2021 gemaakt tijdens een proces van meerdere bijeenkomsten waar alle sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke en gezondheidsorganisaties voor zijn uitgenodigd. In 2022 is het eerste landelijke sportakkoord herijkt.
In navolging daarop is in 2023 het Vughtse akkoord ook herijkt.

Samenwerking staat voorop! De kopgroep introduceert zich

Met het sluiten van het Sportakkoord is ook een lokaal budget beschikbaar gekomen vanuit Rijksmiddelen. Met dit budget worden projecten gestart die bijdragen aan meer samenwerking tussen verenigingen en organisaties die bezig zijn met sporten en bewegen. Om dit aan te sturen en te coördineren is een koplopergroep ingesteld.

Naast professionals van MOVE participeren hier, op vrijwillige basis, mensen in die de samenwerking binnen de lokale sport willen bevorderen en de verbinding zoeken met partijen buiten de sport zoals welzijn, gezondheid en onderwijs.
Ambities en doelen uit het sportakkoord staan centraal.

De actuele samenstelling van de kopgroep is:

  • Annemarie van Dorp
  • Huub Glas
  • Rob Janssen
  • Marjanne Steenhuis (gemeente Vught)
  • Valentine Kortbeek (MOVE)
  • Bart v.d. Water (MOVE)

De inbreng van MOVE vloeit vooral voort uit haar reguliere taak voor clubondersteuning.

De kopgroep komt zo’n 4-6x per jaar bijeen om proactief plannen te maken en om de sport- en beweegaanbieders te stimuleren om met projectvoorstellen te komen. Samenwerking met professionele maatschappelijke en gezondheidsorganisaties wordt aangemoedigd.

De bijeenkomsten zijn openbaar.

Iedereen die belangstelling heeft en wil bijdragen aan het doel van het Sport- en Beweegakkoord kan aansluiten, incidenteel en/of structureel.
Informeer bij Marjanne of Floor naar de agenda en data.

Financiën en clubondersteuning, belangrijke thema’s

De thema’s waar aan gewerkt wordt zijn weergegeven in onderstaande figuur:

Aan de linkerzijde van de “Piramide” staan drie doelstellingen die van belang zijn:

  • Fundament op orde: Hoe blijven sport- en beweegaanbieders vitaal? Sporters sluiten zich aan bij een organisatie om in teamverband of individueel te kunnen sporten. Zo’n organisatie heeft een gezonde financiële en organisatorische basis nodig. Veel vrijwilligerswerk is niet meer vanzelfsprekend. Sportaanbieders passen zich aan, maar hoe doe je dat? Wat kun je van elkaar leren en hoe kun je dingen samen aanpakken?
  • Meer betekenis: De samenleving verandert, de rol van vrijwilligers is anders, sport- en beweegaanbieders hebben niet alleen een rol in het aanbieden van recreatie, maar bieden ook een gezonde sportomgeving en een veilig sportklimaat. Hoe ga je hiermee om? Wat zijn successen bij anderen? Hoe vertaal je die naar jouw organisatie? Met wie werk je samen buiten de sport- en beweegwereld? Hoe organiseer je dat iedereen zich welkom voelt bij jou
  • Groter bereik: Meer en de juiste doelgroepen bereiken, inclusiviteit borgen. Hoog in het vaandel staat dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te bewegen en sporten. Waar kun je meedoen als je weinig geld te besteden hebt, als je moeilijk contact maakt met anderen of als jouw lijf of hoofd om een speciale aanpak vraagt om van jouw favoriete sport te genieten? Uniek sporten en special sports zijn volop in ontwikkeling, sport- en beweegaanbieders spelen hierop in. Geld mag geen probleem zijn. Hoe lossen we dit allemaal op en maken we het waar?

Deze ambities komen voort uit de hoofdlijnen van het sportakkoord van VWS. Deze vind je hier.

Contact opnemen:

Heb je vragen? Wil je meer weten? Mail ons op sportakkoord@vught.nl.