Belangrijke stappen verduurzaming verenigingen

SSNB heeft, in samenwerking met de gemeente Tilburg, belangrijke stappen gezet om het verduurzamingstraject van verenigingen in heel Brabant makkelijker te maken. De gemeente Tilburg wilde het verduurzamen van sportaccommodaties versnellen en heeft hiervoor de hulp ingeschakeld van SSNB.

SSNB is samen met geïnteresseerde verenigingen een traject gestart, waarbij de verenigingen advies en ondersteuning krijgen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties. Als de vereniging besluit om de adviezen op te volgen en met de uitvoering aan de slag gaat, is het natuurlijk belangrijk om te kijken hoe het een en ander te financieren is. De BOSA, subsidie stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties, is een regeling waarmee sportverenigingen 30% van hun verduurzamingskosten vergoed krijgen. Maar hoe financiert een vereniging die overige 70% dan?

Een mogelijke oplossing is een klimaatfonds; de gemeente Tilburg beschikt over een klimaatfonds, dat voorheen met name interessant was voor inwoners en bedrijven om klimaatambities te bekostigen en realiseren. Maar nu kunnen dankzij de inspanningen van SSNB, ook verenigingen gebruik maken van dit klimaatfonds! Dit houdt in dat de verenigingen tegen een lage rente een lening kunnen afsluiten bij de gemeente en dat zij met dat geld hun vereniging kunnen verduurzamen. Dit is niet alleen positief voor de vereniging, ook voor de gemeente die dichter bij het behalen van de klimaatdoelstellingen komt.

De gemeente Tilburg heeft inmiddels 4 verenigingen die officieel gebruik maken van het klimaatfonds en er volgen er snel meer. Deze 4 verenigingen investeren samen nu al meer dan € 200.000 in verduurzaming, waarmee ze € 12.000 en 30.000 kilo CO2 uitstoot per jaar besparen.

Nu SSNB samen met de gemeente Tilburg dit traject helemaal doorlopen heeft en zij een blauwdruk hebben ontwikkeld van alle processtappen, is het voor andere gemeenten een stuk makkelijker om ook aan dit traject te beginnen. SSNB kan hierin, net als bij de gemeente Tilburg, advies en ondersteuning geven.