Partners

Partners

SSNB werkt op lokaal niveau samen met gemeenten, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met kennisinstellingen zoals Fontys, TU/e, JADS, CIOS en ROC’s en binnen de zorg & welzijn met de GGD’s in Brabant. Ook hebben we rondom relevante thema’s zoals duurzaamheid en openbare ruimte een zakelijk netwerk opgebouwd dat gemeenten en verenigingen kan ondersteunen.

Ook op landelijk en provinciaal niveau bevinden zich veel relevante samenwerkingspartners in ons netwerk. Onze partners in dit speelveld zijn onder meer:

Zet

Zet werkt aan (verander)vraagstukken met een sociale component voor een samenleving waarin iedereen…

Meer informatie
Lees meer over Zet

Uniek Sporten

SSNB organiseert in samenwerking met VSG de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de gemeenten in de …

Meer informatie
Lees meer over Uniek Sporten

Volwassenenfonds

SSNB organiseert in samenwerking met VSG de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de gemeenten in de …

Meer informatie
Lees meer over Volwassenenfonds

Kenniscentrum Sport en Bewegen

SSNB organiseert in samenwerking met VSG de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de gemeenten in de …

Meer informatie
Lees meer over Kenniscentrum Sport en Bewegen

House of Leisure

SSNB organiseert in samenwerking met VSG de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de gemeenten in de …

Meer informatie
Lees meer over House of Leisure

Fontys Sporthogeschool

SSNB organiseert in samenwerking met VSG de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de gemeenten in de …

Meer informatie
Lees meer over Fontys Sporthogeschool

Jeugdfonds Sport Brabant

SSNB organiseert in samenwerking met VSG de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de gemeenten in de …

Meer informatie
Lees meer over Jeugdfonds Sport Brabant

Netwerk in de Sport

SSNB organiseert in samenwerking met VSG de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de gemeenten in de …

Meer informatie
Lees meer over Netwerk in de Sport

Sportkracht12

SSNB organiseert in samenwerking met VSG de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de gemeenten in de …

Meer informatie
Lees meer over Sportkracht12

Wil je ook graag een samenwerkingspartner van ons worden?

Laat het ons weten en wij gaan graag hierover met je in gesprek!