SSNB voor gemeenten

SSNB werkt aan een vitale samenleving. Daarbij zetten we de kracht in van sport & bewegen. Juist deze kracht biedt oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken die spelen binnen gemeenten. Sport is universeel, neutraal én het middel om te verbinden, verrijken en versterken.

SSNB Team NB

Binnen SSNB Team NB werken alle beweegprofessionals die vanuit SSNB in verschillende Brabantse gemeenten ingezet worden intensief, via experts en kennisteams, samen. Behalve dat dit voor de professionals zelf de mogelijkheid biedt zich verder te specialiseren en/of te ontwikkelen heeft dit vooral meerwaarde voor de lokale doelstellingen waaraan we werken.

Meer over SSNB Team NB

Brabant Beweegt Buiten

SSNB ondersteunt en adviseert gemeenten in Noord-Brabant om hen beweegvriendelijker te maken. De aanwezigheid van een beweegvriendelijke omgeving zorgt namelijk voor laagdrempelig sport- en beweegaanbod en een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners.

Meer over Brabant Beweegt Buiten

Lokale en Regionale Sportakkoorden

SSNB is sinds 2019 betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van lokale en regionale Sportakkoorden van een groot aantal (Brabantse) gemeenten. Zowel in de rol als sportformateur als Adviseur Lokale Sport.

Meer over Lokale en Regionale Sportakkoorden

Lokale Preventieakkoorden

In de afgelopen jaren is SSNB in de rol van formateur betrokken geweest bij de ontwikkeling van verschillende lokale Preventieakkoorden als lokale invulling van het Nationale Preventieakkoord.

Meer over Lokale Preventieakkoorden

Wij werken o.a. samen met: