SSNB voor verenigingen & sportaanbieders

SSNB adviseert, ontzorgt en ondersteunt sportverenigingen en -aanbieders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overnemen van het (formeel) werkgeverschap en het meedenken over het vrijwilligersbeleid.

Samen werken aan een sterke sport- en beweeg infrastructuur

Overheden, verenigingen, sportaccommodaties, sportbonden, scholen, zorginstellingen en bedrijfsleven zijn allemaal onderdeel van de sport- en beweeginfrastructuur. Wij helpen deze partijen als adviseur, kennisexpert, verbinder en uitvoeringspartner. We dragen bij aan thema’s als leefbaarheid in dorpen en wijken, multifunctionele sportaccommodaties, beweegvriendelijke buitenruimte, duurzaamheid, het betrekken van kwetsbare doelgroepen en positieve gezondheid. Doel? Een duurzaam gezond en veerkrachtig Brabant!

Neem contact op!

SSNB Personeelsdiensten

Hebben jullie als vereniging behoefte aan vakkundig en professioneel sportkader, maar nemen jullie een werknemer liever niet zelf in dienst? De Experts Verenigingen van SSNB Personeelsdiensten kunnen jouw vereniging ontzorgen en het (formeel) werkgeverschap op zich nemen. Zo kunnen jullie je weer compleet op de vereniging focussen!

Meer over SSNB Personeelsdiensten

Duurzaamheid

Heb je als vereniging de wens om de sportaccommodatie te verduurzamen? SSNB heeft de expertise en ervaring in huis om jouw vereniging te adviseren en ondersteunen. Onze Expert Duurzaamheid komt graag met je in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.

Meer over Duurzaamheid