Over ons

Onze missie is om zoveel mogelijk Brabanders aan het sporten of bewegen te krijgen en te houden. Op deze manier leveren wij een actieve bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en zorgen we voor gelukkige en vitale Brabanders.

Sinds 1979 zetten de ondernemende experts zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. SSNB (Sportservice Noord-Brabant) is een zelfstandige sociale onderneming zonder winstoogmerk.

Een duurzame sport- en beweeginfrastructuur!

Samen maken we het verschil

Een belangrijke voorwaarde om onze doelen te bereiken, is een duurzame sport- en beweeginfrastructuur. Daarvoor werken we nauw samen met onze partners zoals VSG en NOC*NSF. Zo zorgen we gezamenlijk voor passend sport- en beweegaanbod voor iedere inwoner. Wij zijn hierin dé schakel tussen landelijk beleid en lokale uitvoering.

Van strategie ontwikkeling tot ondersteuning

Onze aanpak

Wij vertalen landelijke uitgangspunten naar lokaal maatwerk. Onze Experts zijn actief op alle bestuurlijke en ambtelijke niveaus. Zodoende kan SSNB van strategie, tot uitvoering en ondersteuning zorgen voor lokaal resultaat. Samen met onze Experts, netwerk en partners zorgen wij voor een gezonde sport- en beweeginfrastructuur voor Brabant.

Doordat wij werken op basis van strategie en advies naar uitvoering en ondersteuning ontstaat er een krachtige drietrapsraket. Uiteraard kunnen wij ook op 1 onderdeel worden ingezet:

  • Ontwikkeling | Met onze expertise helpen wij gemeenten en de provincie met de ontwikkeling van goed sport- en beweegbeleid. In de rol van formateur of regisseur zijn onze Experts vaak lokaal het ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt.
  • Uitvoering | Wij hebben de organisatie, het netwerk en de partners om ook uitvoering te geven aan lokaal sport- en beweegbeleid. Onze Experts coördineren hierbij het lokale uitvoeringsbeleid. Daarbij heeft SSNB meer dan 50 buurtsportcoaches en vakleerkrachten die op scholen en voor organisaties actief zijn.
  • Ondersteuning | Wij ondersteunen onze landelijke en lokale partners op diverse thema’s. Zo zijn onze Experts vaak procesbegeleider bij lokale of regionale sportakkoorden. Daarnaast ontzorgen wij verenigingen met onze advisering en kunnen wij het volledige werkgeverschap van professionals voor verenigingen uitvoeren.

SSNB brengt Brabanders in beweging!

8

Aangesloten gemeenten

24

Sportakkoorden

100+

Openbare sportvelden

30000+

Vitalere Brabanders