SSNB voor onderwijs, zorg en welzijn

SSNB werkt aan een vitale samenleving. Daarbij zetten we de kracht in van sport & bewegen. Juist deze kracht biedt oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken die spelen binnen gemeenten. Sport is universeel, neutraal én het middel om te verbinden, verrijken en versterken.

Team NB

Binnen SSNB Team NB werken alle beweegprofessionals die vanuit SSNB in verschillende Brabantse gemeenten ingezet worden intensief, via experts en kennisteams, samen. Behalve dat dit voor de professionals zelf de mogelijkheid biedt zich verder te specialiseren en/of te ontwikkelen heeft dit vooral meerwaarde voor de lokale doelstellingen waaraan we werken

Meer over SSNB Team NB

Lokale en Regionale Sportakkoorden

SSNB is sinds 2019 betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van lokale en regionale Sportakkoorden van een groot aantal (Brabantse) gemeenten. Zowel in de rol als formateur, regisseur en/of Adviseur Lokale Sport.

Meer over Lokale en Regionale Sportakkoorden