Inclusief Bewegen

SSNB vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten en bewegen, ongeacht leeftijd of beperking. Programma’s als Uniek Sporten en Doortrappen bieden de mogelijkheid voor iedereen om aan sport deel te nemen.

Uniek Sporten

‘Steeds meer mensen met een beperking aan het sporten krijgen en houden.’ Dat is de ambitie van de provincie Noord-Brabant. Mensen met een beperking ervaren dezelfde voordelen van sporten en bewegen als iedereen: meer gezondheid, zelfvertrouwen, sociale verbondenheid en plezier. Alleen is voor deze doelgroep (de weg naar) passend sport- en beweegaanbod lang niet altijd vanzelfsprekend. Om de uitgesproken ambitie waar te maken werken vele partijen door middel van zeven sportloketten binnen het project Uniek Sporten Brabant samen.

Meer over Uniek Sporten

Volwassenfonds

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum. Hiermee krijgt iedereen de mogelijkheid om aan sport en/of culturele activiteiten deel te nemen. Deelnemen aan deze activiteiten zorgt namelijk o.a. voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, sterk sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen.

Meer over Volwassenenfonds

Workshop Inclusief

De SSNB Academy ondersteunt professionals die werkzaam zijn in of voor de sport- en beweeginfrastructuur: combinatiefunctionarissen, (buurt-)sportcoaches, hun coördinatoren, verenigingsondersteuners en procesbegeleiders.

Ook op het gebied van Inclusief Bewegen biedt de SSNB Academy verschillende trainingen en opleidingen aan.

Het aanbod van de SSNB Academy