De SSNB Academy

De SSNB Academy ondersteunt professionals die werkzaam zijn in of voor de sport- en beweeginfrastructuur: combinatiefunctionarissen, (buurt-)sportcoaches, hun coördinatoren, verenigingsondersteuners en procesbegeleiders.

Het speelveld is altijd in beweging. Sport is niet langer alleen een doel, maar wordt steeds meer als middel ingezet. Via de SSNB Academy kunnen professionals zich blijven ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij blijven inspelen op de wensen en behoeften van hun doelgroepen en stakeholders.

BE A PRO

Over de SSNB Academy

Als werkgever van verschillende type professionals hecht SSNB veel belang aan blijvende ontwikkeling van haar medewerkers. Een leven lang leren, om zo met plezier te kunnen blijven werken en aan de behoefte van opdrachtgevers en gebruikers te blijven voldoen. In de SSNB Academy bieden we verschillende leer- en werkvormen aan. Individueel en in groepsverband, gericht op kennis maar ook op vaardigheden. We bieden zowel vast aanbod als maatwerk. Want leren doe je allemaal op je eigen manier. Het delen van good practices blijkt hierbij erg waardevol. Daarom kunnen ook niet SSNB-medewerkers deelnemen aan de verschillende onderdelen.

JEZELF BLIJVEN ONTWIKKELEN

Ludus Zuid

Ludus Zuid is een opleidingsplatform op het gebied van scholing om vakkennis en- vaardigheden op te doen in de provincies Limburg, Brabant en Zeeland. Op dit platform vinden sportprofessionals verschillende vormen van scholingen (bijvoorbeeld cursussen en opleidingen) die hen ontwikkelingskansen bieden die voor het veranderende werkveld vereist zijn. Ludus Zuid is 1 van de vijf regionale samenwerkingsverbanden binnen het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches).

Het aanbod van Ludus Zuid