SSNB voor sport- en beweegprofessionals

SSNB werkt aan een gezonde en vitale samenleving. Daarbij zetten we de kracht in van sport en bewegen. Als sport- of beweegprofessional is het belangrijk dat jij op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen en dit toe kan passen in de praktijk.

SSNB Team NB

Binnen SSNB Team NB werken alle beweegprofessionals die vanuit SSNB in verschillende Brabantse gemeenten ingezet worden intensief, via experts en kennisteams, samen. Behalve dat dit voor de professionals zelf de mogelijkheid biedt zich verder te specialiseren en/of te ontwikkelen, draagt het ook bij aan het behalen van de lokale doelstellingen.

Meer over de SSNB Team NB

SSNB Academy

Het werkveld van de beweegprofessional is constant in beweging. Dit zorgt ervoor dat de beweegprofessional zich dient te ontwikkelen om te blijven voldoen aan de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen. De SSNB Academy is het platform voor de beweegprofessional om zichzelf verder te ontwikkelen. Via de SSNB Academy is het voor iedereen die werkzaam is in of voor de sport- en beweeginfrastructuur mogelijk om zich aan te melden tot het volgen van cursussen en trainingen.

Meer over de SSNB Academy

SSNB Personeelsdiensten

Ben je als professional werkzaam voor een (sport)vereniging en heeft de vereniging behoefte aan vakkundig en professioneel sportkader? De Experts Verenigingen van SSNB Personeelsdiensten kunnen de vereniging ontzorgen en het (formeel) werkgeverschap op zich nemen.

Meer over de SSNB Personeelsdiensten