BIOR-project in Heeze-Leende afgerond!

In de gemeente Heeze-Leende is SSNB hard aan de slag gegaan met het adviseren van de gemeente over sportpark De Groote Speel. Het doel was hierbij om van dit sportpark een nog levendigere én beweegvriendelijkere omgeving te maken. Om dit te realiseren is de behoefte van stakeholders in kaart gebracht door middel van de BeweegVriendelijke Omgeving Scan (BVO-scan). Deze resultaten zijn vervolgens samen met de huidige beweegvriendelijkheid in de gemeente geanalyseerd. 

Aan de hand van deze analyse heeft SSNB met behulp van verschillende partijen uit de gemeente een mooi adviesrapport opgesteld voor sportpark De Groote Speel. Hierin zijn meerdere aanbevelingen verwerkt die De Groote Speel nóg beweegvriendelijker moet maken. Al deze adviezen dragen bij aan de kern van dit project: bewegen, sporten, spelen en… ontmoeten!

 

Adviesrapport

SSNB heeft de volgende negen aanbevelingen geadviseerd om sportpark De Groote Speel nóg beweegvriendelijker te maken:

  • Het gevoel van veiligheid op en rondom het sportpark moet verbeterd worden met behulp van verlichting, beheer en meer levendigheid op het park;
  • Het is essentieel dat de openbare wegen, fietspaden en verkeerssituaties rondom De Groote Speel veiliger worden, zodat inwoners gestimuleerd worden om de gezonde keuze te maken;
  • Het is belangrijk dat er op korte termijn activiteiten worden aangeboden voor jongeren, aangezien het aanbod op dit moment met name gericht is op ouderen en kinderen;
  • Maak gebruik van het netwerk van de jongerenwerkers om samen met jongeren aanbod te realiseren dat aansluit bij de huidige trends;
  • Het is essentieel dat de partijen op de Groote Speel meer onderling samenwerken en communiceren, zodat alle partijen op de hoogte zijn van het aanbod op het sportpark;
  • Een sportparkmanager moet op lange termijn de verbinding leggen met maatschappelijke initiatieven buiten het park, zodat de accommodatie multifunctioneel wordt ingericht;
  • Met de totstandkoming van nieuw aanbod worden diverse partijen betrokken, met name partijen die doelgroepen vertegenwoordigen die nog geen gebruikmaken van het sportpark;
  • Zorg ervoor dat De Groote Speel door middel van een nieuwe invulling en aanbod toegroeit naar sport-, beweeg- en ontmoetpark;
  • Faciliteer de randvoorwaarden zodat De Groote Speel kan doorgroeien naar een open en multifunctioneel (sport)park.

Aan de hand van deze aanbevelingen gaat de gemeente Heeze-Leende nu aan de slag om sportpark De Groote Speel in te richten tot een beweegvriendelijke en multifunctionele ontmoetingsplek. SSNB blijft de gemeente hierin ondersteunen in advies waar nodig.

Cursus Bewegen In de Openbare Ruimte

Als buurtsportcoach, beleidsmedewerker of sportprofessional kun je ook deelnemen aan onze Leerlijn Bewegen In de Openbare Ruimte.