De BIOR innovatiechallenge orgware staat live!

10 juli 2023

LET OP! Een aanvraag indienen voor deze challenge is niet meer mogelijk.

De provincie Noord-Brabant wil dat zoveel mogelijk Brabanders (gaan) voldoen aan de beweegnorm. Een beweegvriendelijke leefomgeving is hierbij een belangrijke voorwaarde. Brabantse MKB-bedrijven kunnen vanaf nu een innovatiebudget aanvragen voor de ontwikkeling van een datadashboard met als doel meer inzicht te krijgen bij het beweegvriendelijk inrichten van wijken.

Het Brabantse MKB krijgt de komende 4 jaar de mogelijkheid om via 3 innovatiechallenges vernieuwende producten en diensten te ontwikkelen. Met als doel om een beweegvriendelijke omgeving voor alle Brabanders te realiseren. Deze 1e innovatiechallenge richt zich op de ontwikkeling van een slim datadashboard.

Datadashboard

Data gedreven beslissingen zijn van groot belang bij het realiseren van een effectieve beweegvriendelijke ruimte. Daarom stimuleert de provincie het realiseren van een slim datadashboard: een ICT-toepassing die helpt bij het lokaal in kaart brengen van relevante data. Het datadashboard moet helpen de startsituatie beter inzichtelijk te maken en tegelijkertijd ondersteuning bieden bij de effectmonitoring en impactmeting.

Het dashboard wordt in co-creatie met InnoBeweegLab gerealiseerd. Samen stellen we onze kennis en netwerk ter beschikking. En wordt de ontwikkeling van het dashboard actief ondersteund, denk hierbij aan verbinden leggen, meedenken, gebruikersonderzoeken invoegen en het testen van de prototypes.

Over het project BIOR Brabant

Samen met InnoBeweegLab hebben wij bij de Provincie Noord-Brabant succesvol een subsidie aangevraagd om de openbare ruimte in de provincie nóg beweegvriendelijker in te richten. We zetten ons de komende vier jaar in voor maar liefst 15 Brabantse gemeenten op het gebied van Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR). Zo krijgen en houden we samen zoveel mogelijk Brabanders in beweging. Op deze manier leveren wij een actieve bijdrage aan een vitalere samenleving en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en zorgen we voor gelukkige en vitale Brabanders.