In gesprek met... | Dominique Palmen: SSNB Coördinator Maashorst

22 december 2022

Gemeente Maashorst is een nieuwe gemeente die sinds 1 januari 2022 is ontstaan na een fusie van de gemeenten Uden en Landerd. Dominique Palmen is werkzaam voor SSNB – Sportservice Noord-Brabant als Coördinator in de gemeente Maashorst. Dominique en haar team gaan zodoende in 2023 onder een nieuwe naam verder invulling geven aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente Maashorst! Reden temeer om eens bij Dominique langs te gaan en meer te weten te komen over haar aanpak.

Over haar rol zegt Dominique dat zij zichzelf ziet als de persoon die er alles aan moet doen om te zorgen dat iedereen zijn werk zo goed en makkelijk mogelijk kan uitvoeren. Dominique is samen met haar collega’s de afgelopen tijd druk bezig geweest met het creëren van een nieuw plan voor het sport- en beweegaanbod in de nieuwe gemeente Maashorst. Het resultaat van het werk van Dominique, het lokale team en SSNB mag er zijn: onlangs heeft de Gemeenteraad van Maashorst het plan omarmd.

Binnen de beide gemeenten Uden en Landerd was SSNB al actief aanwezig en zodoende was in beide gemeenten al sprake van een meerjarenplan voor het sport- en beweegaanbod. Dominique vertelt dat er door de fusie tot een nieuwe gemeente ook een nieuw plan diende te worden geschreven. Met deze uitdaging ontstond ook de kans om alle werkzaamheden op een hoop te gooien en opnieuw te gaan kijken naar “wat is het meest waardevol en wat levert de meeste impact?”. Door de vele nieuwe gezichten binnen het team, werd besloten om met iedereen binnen het team in gesprek te gaan. Het doel van die gesprekken was om te achterhalen waar iedere collega in zijn werk tegenaan liep, wat er al goed ging en waar zij nog kansen of mogelijkheden zagen. Deze informatie vormde de basis van het nieuwe plan en zodoende is het ook écht een plan van het hele team. Dominique merkt ook dat iedereen uit het team mede hierdoor achter het verhaal van Maashorst staat.

“Ik ben oprecht van mening dat mijn functie niet zou bestaan als deze mensen hier niet zouden werken. Mijn team is voor mij goud waard, want zij laten zien hoe geweldig werk wij leveren. Door ze allemaal te betrekken bij het verhaal wat we willen vertellen, zie je ook bij iedereen een soort van trots ontstaan. Dat vind ik zo mooi aan dit proces. Als de medewerkers trots zijn op ons verhaal en daar achter gaan staan, dan ben ik ervan overtuigd dat zij ook dat verhaal kunnen overbrengen bij alle partners en inwoners met wie wij te maken hebben.”, aldus Dominique.

Teamcaptains

Een andere manier om alle collega’s bij het project Maashorst te betrekken, werd gevonden in het aanwijzen van teamcaptains die respectievelijk verantwoordelijk waren voor organisatie, teamkleding, werklocatie en nieuwe naam & logo. “Het leuke aan dit proces is dat we mensen captain hebben gemaakt en daardoor voel je echt het eigenaarschap in alle lagen van onze organisatie. Hierdoor zie je ook dat sommige mensen echt opstaan of op een hele andere manier te werk gaan”. Met haar captains voert Dominique iedere drie weken een captainoverleg waarin steeds drie vragen centraal staan, namelijk 1) wat is de huidige stand van zaken? 2) wat heb je voor de komende drie weken op de planning staan en 3) hoe ga je de rest van het team informeren of erbij betrekken? Deze aanpak heeft ertoe geleidt dat het team klaar is om vanaf januari 2023 officieel te gaan starten en uitvoering te geven aan hun plannen.

Trots

“Het was vanaf juni écht een intensief proces en nu staat het er gewoon en hebben we een duidelijke koers bepaald. Nu het plan door de gemeenteraad is omarmd, kunnen we gaan beginnen en laten zien waar we voor staan met ons team. Dat geeft gewoon heel veel energie!”
Wanneer je met Dominique spreekt, merk je aan alles dat ze hartstikke trots is op haar team en dit project. Trots dat iedereen op zijn of haar manier een bijdrage heeft geleverd aan de plannen voor Maashorst, waarbij we nu ook invulling gaan geven aan deze plannen voor de inwoners van Maashorst.

“We waren laatst bij de wethouder geweest en toen voelde ik mij best trots. Ik dacht ineens aan dat alles wat ik aan de wethouder heb verteld, precies de dingen zijn die mij de afgelopen tijd links- of rechtsom ter oren zijn gekomen. Dankzij mijn team kon ik heel helder aangeven waar we iets mee moeten doen, wat we moeten blijven doen en wat we misschien anders moeten inrichten. We staan al jaren met ons team met de voeten in de klei en daar hebben we nu écht iets mee kunnen doen en kunnen teruggeven. Het is heel intensief geweest, maar uiteindelijk is dat wel het echt het mooie aan dit proces.”.