Regioadviseurs Marja Nieuwenhuis en Jos Kuipers aan de slag als adviseurs lokale sport

Recent werd bekend dat onze regioadviseurs Marja Nieuwenhuis en Jos Kuipers de komende jaren binnen de provincie Noord-Brabant de rol van Adviseur Lokale Sport mogen gaan vervullen. Marja is hierbij verantwoordelijk voor de regio Hart van Brabant en Jos zal zich gaan richten op Noordoost-Brabant. Samen zullen zij ook nog de regio West-Brabant onder hun hoede nemen. Paul Broers (NeVoBo) richt zich tenslotte op de gemeenten in Zuidoost Brabant.

Als Adviseur Lokale Sport spelen Marja en Jos, samen met hun mede-adviseurs, in Nederland een belangrijke rol in het waarmaken van de ambities uit Sportakkoord II. “We hebben de gezamenlijke taak om een landelijk, dekkend netwerk van sterke lokale sportpartijen te realiseren”, vertelt Marja. “Daarnaast adviseren we over de rol van sport in de gemeente en in relatie met andere beleidsterreinen. We zorgen er tevens voor dat lokale sportakkoorden zo goed mogelijk worden uitgevoerd.”

Binnen deze rol werken Marja en Jos nauw samen met partijen als sportbonden, het ministerie van VWS, NOC*NSF en Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Zelf is Marja erg enthousiast over deze functie: “Daarom maakt het me trots om onderdeel te zijn van het team Adviseurs Lokale Sport!”

Meer weten over wat onze adviseurs lokale sport doen?