SSNB begeleidt verenigingen op Sportpark De Smagtenbocht in Bladel

In het kader van het gebiedsontwikkelingstraject (wonen, sporten, recreëren, infrastructuur) van de Egyptische Poort in Bladel, begeleiden we de 12 verenigingen op Sportpark De Smagtenbocht dat in dit gebied ligt bij het benutten van kansen die deze herontwikkeling biedt en bij verdergaande onderlinge samenwerking.

Gedurende het jaar hebben we een aantal bijeenkomsten met de verenigingen georganiseerd, waarbij we hebben opgehaald wat nodig en wenselijk is met het oog op toekomstbestendigheid van deze clubs. En we hebben gezamenlijk de concept schets van de architect besproken. Daarnaast heeft inmiddels een overleg plaatsgevonden om integraal knopen door te hakken, zodat de architect het totaalconcept kan ontwerpen. Dat concept is naar verwachting rond de jaarwisseling gereed en wordt dan nog een keer voorgelegd aan de direct betrokkenen. De versie die daaruit voortkomt, wordt gepresenteerd aan inwoners en raad en vervolgens voor besluitvorming aan de raad aangeboden. Het is dan aan het gemeentebestuur om te bepalen of ze aan de wensen tegemoet wil komen en hier budget voor beschikbaar heeft. We verwachten dat de gemeenteraad medio 2022 over het totale uitwerkingsplan een besluit neemt.

Niek van Boekel, Medewerker Welzijn Gemeente Bladel over SSNB:
“Met het oog op de toekomst van het Sportpark de Smagtenbocht was de gemeente Bladel opzoek naar een onafhankelijk verbinder die de verenigingen dichterbij elkaar kon brengen! Door eerdere ervaringen met SSNB, en in het bijzonder Miriam, wilden we weer graag met haar in zee. Miriam weet namelijk heel goed, als onafhankelijke, sportverenigingen samen te brengen en met elkaar te laten kijken naar de toekomst. Dit doet ze door een prettige manier van communiceren, waarbij ze iedereen het gevoel geeft belangrijk te zijn. Ze maakt geen onderscheid tussen de verenigingen en ieders belang wordt meegenomen, daar heeft zij aandacht voor. Dat was precies wat we nodig hadden en daarom zijn we blij dat we weer een nieuwe samenwerking konden aangaan!”