Strategische ontwikkelingen met perspectief!

Vanuit mijn rol als voorzitter van Sportkracht12 en als programmamanager LAB (programma Landelijke Academie Buurtsportcoaches) ben ik momenteel betrokken bij diverse trajecten die voor onze sector van meerwaarde zijn. Zo werken we met diverse partijen intensief samen aan de Human Capital Agenda voor de sport, met als centrale vraag hoe de sportarbeidsmarkt voor zowel betaalde krachten als vrijwilligers verbeterd kan worden.

Daarnaast denken we mee in het iteratief proces dat NOC*NSF gestart is om te komen tot de sportagenda 2032; een gezamenlijk strategisch fundament dat voortbouwt op de veranderagenda, met als ambitie ‘het Sportiefste land ter wereld’ (dat behoeft natuurlijk enige toelichting die na verwachting na de ALV van 16 mei door NOC*NSF gegeven zal worden).

Tenslotte zijn we betrokken bij MOOI (missie gedreven ontwikkeling onderzoek en innovatie); onder leiding van ZonMw zijn complexe vraagstukken in de sport- en beweegsector geïdentificeerd en uitgewerkt. Het gaat hierbij om de thema’s:

  • Nederland in beweging: inclusief sporten en bewegen
  • Toekomstbestendige sportvoorzieningen
  • Topsport die inspireert

De eerste twee thema’s raken natuurlijk het hart van onze dienstverlening en daarvoor zijn binnen het in januari gelanceerde SSNB Team NB ook al kennisteams geformeerd, waarover we in de volgende nieuwsbrieven zullen communiceren.

Dichterbij huis zijn we vanuit SSNB ook betrokken bij de totstandkoming van Levendig Brabant 2030. Geïnteresseerden kunnen op het platform en via diverse sessies hun input kwijt. Op 21 april vond er een talkshow plaats ter voorbereiding op de dialoogfase; het betrof een livestream waardoor de mogelijkheid bestaat om vragen te stellen. De bijeenkomst werd ook opgenomen en kan je dus terugkijken. De gedeputeerde heeft ons daarnaast uitgedaagd om met plannen te komen die aansluiten op dit beleidskader. Omdat de opgave, gericht op de vitaliteit van de regio en de mensen, ons uiteraard als een jas past, nemen wij die uitnodiging vanzelfsprekend graag aan. We hebben daar al de nodige ideeën over, maar betrekken daar uiteraard heel graag onze belangrijkste stakeholders bij. Via onze regio-adviseurs versturen we daarvoor gericht een uitnodiging aan relaties om met ons mee te denken. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 13 juni aanstaande.

Al met al voldoende ontwikkelingen die gelukkig heel complementair zijn en als het goed is mooie resultaten opleveren. Fijn in ieder geval om te zien dat de #krachtvansportenbewegenenspelen onderkend wordt, wat een mooi vak hebben we toch!