Wij zijn er om Brabant in beweging te brengen!

De regioadviseurs van Sportservice Noord-Brabant zorgen er in samenwerking met en ondersteunend aan de gemeenten voor dat de Brabanders door sport en bewegen gezond, sociaal betrokken, vitaal en veerkrachtig blijven.

Op verschillende thema’s ondersteunen zij gemeenten, lokale sportbedrijven, provincie en sportverenigingen als het gaat om het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur, het delen van kennis en zijn ze dé lokale en regionale verbinders. We werken daarbij samen met o.a. de Provincie en landelijke partijen zoals het ministerie van VWS, VSG en de Beweegalliantie om samen met de gemeente de beleidsdoelstellingen te realiseren. Binnen het team van regioadviseurs is veel kennis en ervaring op het gebied van inhoudelijke thema’s zoals:

  • Bewegen in de openbare ruimte;
  • Duurzaamheid;
  • Inclusief sporten en bewegen;
  • Vereniging van de toekomst;
  • Etc.

Maar ook zijn zij bekend met sectorbrede ontwikkelingen. Zo is er vanuit de landelijke overheid een aantal veranderingen ten aanzien van de verschillende subsidieregelingen. Deze zijn nu samengepakt in de brede SPUK-regeling. Met deze regeling moeten de gemeenten de komende jaren aan de slag. Van Sportakkoord II tot aan IZA onderscheiden we verschillende uitdagingen. De regioadviseur van SSNB kan de gemeente hierbij adviseren en ondersteunen om de onderliggende doelstellingen te realiseren.

Naast deze advies- en ondersteunende rol kan de regioadviseur door middel van de nieuw ontwikkelde Sportclub APK en het traject Meer Vrijwilligers In Korte Tijd de gemeente helpen om inzicht te krijgen hoe de sportclubs ervoor staan op het gebied van Duurzaamheid, Inclusiviteit en hoe gelukkig de vrijwilligers en professionals zijn. Met de verkregen inzichten en concrete vervolgacties zorg je ervoor dat de sportclubs klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst en hun maatschappelijke bijdrage leveren.

Heb je vragen over wat de regioadviseur voor jouw gemeente kan betekenen? Neem dan vooral contact met ons op en lees meer over de mogelijkheden op onze website.