Brabant Beweegt Buiten

Brabant Beweegt Buiten helpt jou op weg om Noord-Brabant beweegvriendelijker te maken. Samen met ons netwerk ondersteunen we gemeenten, buurtsportcoaches en andere sport- en beweegprofessionals bij het werken in of aan een beweegvriendelijke omgeving. Dit doen we van A tot Z, van Agendasetting tot het ondersteunen van professionals die Zichzelf continue ontwikkelen én van visie tot meedenken aan een passende oplossing.

Wij geloven in de kracht van sport en bewegen in de openbare ruimte. Met een beweegvriendelijke omgeving ontwikkel je laagdrempelig sport- en beweegaanbod en draag je bij aan positieve gezondheid van inwoners. Vanzelfsprekend en eenvoudig is dat niet. Wij helpen om de beweegvriendelijke omgeving de plek te geven die het verdient. In visie en beleid, in gebiedsontwikkelingen, in buurtanalyses, uitvoeringsplannen, evaluaties of onderzoeken.

Maak samen met Brabant Beweegt Buiten een visie, plan, project of onderzoek nog beweegvriendelijker!

Aanbod

Brabant Beweegt Buiten helpt graag! Een beweegvriendelijke omgeving (BVO) zorgt niet alleen voor meer beweeggedrag, maar brengt ook een oplossing in ander type vraagstukken, zoals geschetst wordt in het artikel van Allesoversport.nl. Zo laat het artikel zien dat een BVO een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld inclusiviteit, positieve gezondheid en vergrijzing. De openbare ruimte is een plek waarin iedereen, altijd, samen en kosteloos kan bewegen.

Wij kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door middel van:

  • Advies/onderzoek | Door landelijke ontwikkelingen en kennis te verbinden aan de regionale situatie, ontstaat er een advies op maat voor iedere gemeenten. We voeren onderzoek uit zodat iedere gemeente op basis van data een beslissing kan nemen. Ook kunnen we helpen bij het monitoren van de impact.
  • Procesbegeleiding | Vanuit onze neutrale rol begeleiden wij BIOR-trajecten in verschillende gemeenten. Met de aanwezige BIOR-kennis & -partners realiseren we samen een beweegvriendelijke omgeving.
  • Verbinden | Wij brengen partijen binnen en buiten de gemeenten met elkaar in contact. We kennen het ruimtelijke en sociale domein en weten professionals te verbinden om samenwerking te ondersteunen. Ook delen we kennis in ons netwerk en leren daarnaast van ons netwerk.
  • Opleiden & Coachen | Kennisoverdracht en de juiste toepassing ervan in de praktijk vinden we belangrijk. We zorgen ervoor dat de betreffende professionals met deze kennis en ervaring uitgerust worden.
  • Actuele kennis delen | Bewegen In de Openbare Ruimte is actueel in heel Nederland. Wij zijn van die ontwikkelingen op de hoogte en delen kennis en praktijkvoorbeelden vanuit ons netwerk.

Bewegen In de Openbare Ruimte

Ben je dus bezig met een vraagstuk wat direct te maken heeft met de Openbare Ruimte, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van een sportpark of wil je iets gaan doen met Urban Sports? Onze Expert Bewegen In de Openbare Ruimte staat voor je klaar!

Wie zijn Brabant Beweegt Buiten?

Brabant Beweegt Buiten is een initiatief van SSNB én Fontys Sport en Bewegen. We combineren onderzoek en expertise met praktijk en ervaring. We zetten in op het delen van onze kennis en kunde en helpen in de lokale context om Noord-Brabant nog beweegvriendelijker te maken. Dat doen we met adviseurs, studenten en experts.
In de komende tijd breiden wij ons netwerk uit, zodat we binnen ons netwerk altijd een antwoord hebben op jouw behoefte!

Noud van Herpen

Noud van Herpen is de specialist BIOR bij SSNB. Van huis uit is hij geschoold als onderzoeker en is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht. Tevens is hij ruim 10 jaar verbonden geweest aan De Haagse Hogeschool waar hij oprichter was van het lectoraat Impact of Sport. Naast onderzoeker is doceren én coachen dus lang zijn corebusiness geweest. Bij de projecten die hij recent gedaan heeft voor SSNB heeft hij vaak de rol van procesbegeleider en verbinder. Dit zodat er structurele en duurzame oplossingen worden gevonden voor het bewegen in de openbare ruimte.

Meer over SSNB

Fontys Sport en Bewegen & Lectoraat Move to be!

Fontys Sport en Bewegen zet in op een leven lang bewegen. We leiden de toekomstige sport- en beweegprofessionals op tot sportkundigen en docenten lichamelijke opvoeding. Studenten werken in het onderwijs aan praktijkopdrachten uit ons werkveld en combineren daarin theorie en praktijk. In ons lectoraat Move to Be werken we aan praktijkgericht onderzoek, onder andere binnen het kennisthema beweegvriendelijke omgeving. Het is onze ambitie de openbare ruimte zo in te richten en daarmee mensen te stimuleren en faciliteren om te bewegen.

Maartje Kunen

Maartje Kunen is docent (Sportkunde) en onderzoeker (kennisthema beweegvriendelijke omgeving) en levert als sociaal planoloog graag een bijdrage aan de verbinding van sport & ruimte. Vanuit het onderwijs betrekken we studenten Sportkunde bij onze uitdagingen in Brabant Beweegt Buiten! Zo ontstaat een professionele werkplaats waarin we een win-win situatie creëren. Studenten leren in de praktijk en de praktijk leert met en van studenten.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Uiteraard doen we dit niet alleen. We werken hierbij samen met o.a. lokale organisaties, landelijke partijen, leveranciers en kennisinstellingen. Binnen Brabant Beweegt Buiten doen we het samen! Samen met lokale partijen en met partijen in ons netwerk. Afhankelijk van de vraag hebben wij binnen ons netwerk een oplossing voor jouw vraagstuk.