CAO

Binnen SSNB Personeelsdiensten maken we gebruik van 2 verschillende CAO’s, namelijk de CAO Sport en de CAO Sportverenigingen.

CAO Sport

De cao Sport richt zich vooral op werknemers van sportbonden en koepelorganisaties, maar ook op beroepssporters, werknemers die werken voor commerciële sportorganisaties en sportverenigingen. De Werkgevers in de Sport (WOS) heeft als kerntaak het tot stand brengen van de cao Sport en het voeren van de regie op de uitvoering ervan.

Download de CAO Sport 2022-2023

CAO Sportverenigingen

De cao Sportverenigingen richt zich specifiek op werknemers van sportverenigingen, bijvoorbeeld trainers of beheerders. Sinds 2017 is de cao Sportverenigingen voor alle amateur sportorganisaties beschikbaar. Het doel van de cao is het regelen van de rechtspositie van werknemers in de sector georganiseerde amateursport. De cao is vooral onderscheidend door de verruimde ketenbepaling die meer aaneengesloten tijdelijke contracten mogelijk maakt.

SSNB is een van de initiatiefnemers van Netwerk in de Sport, een werkgeversvereniging die goed werkgeverschap mogelijk maakt voor lokale amateur sportorganisaties. De vijf initiatiefnemers sluiten al sinds 2003 de cao Sportverenigingen met FNV Sport & Bewegen.

Download de CAO Sportverenigingen (inclusief pensioen)

Ben je benieuwd wat SSNB Personeelsdiensten voor jouw vereniging kan betekenen? Neem dan contact met ons op!