Positieve auditering LSR

Vorige week heeft de stichting NSA officieel bericht gekregen NOC*NSF dat de opleidingen Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 1, 2 en 3 positief geauditeerd zijn.
Eens in de 4 jaar worden de bondsopleidingen die binnen de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) vallen geauditeerd.

Het doel van deze audits is om te checken of de verschillende bonden werken volgens de afspraken van NOC*NSF en de Academie voor Sportkader (ASK) zoals die zijn vastgelegd in de KSS.

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft NOC*NSF in samenwerking met de ASK, de KSS ontwikkeld. Hierin zijn vijf niveau’s van trainersopleidingen beschreven met dezelfde competenties die aangeleerd worden. Hierdoor kan een cursist gemakkelijk van de ene bond niveau 2 naar de andere bond niveau 2 overstappen (met vrijstellingen) en of doorgroeien van niveau 2 naar niveau 3 in de eigen bond.

Audit

Een auditering wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. Eens in de vier jaar door de Stichting NSA zelf (interne audit), en eens in de vier jaar door de ASK. Dit betreft de externe audit. Bij goedkeuring wordt de licentie met vier jaar verlengd.

Het doel van de audit Sportkader is het op transparante, betrouwbare en valide wijze vaststellen of de toetsing van (opgeleid) sportkader door sportbonden inhoudelijk en procedureel in overeenstemming is met de Kwalificatie Structuur Sport en de daarop gebaseerde model toetsdocumenten.

Een audit kent vijf procesvormen:

 1. Deskresearch waarbij alle officiële documenten moeten voldoen aan de KSS
 2. Onderzoeken of de portfolio’s juist worden beoordeeld (steekproef met verantwoording van de ingevulde protocollen)
 3. Visitatie van een praktijk examen (PVB) waarbij gekeken wordt of de afnamecondities volgens afspraak zijn, en of de PVB-beoordelaar op een juiste manier te werk gaat.
 4. Afsluitend gesprek met de Toetsingscommissie waarin de eerste bevindingen worden gedeeld
 5. Uitslag met een verslag over de audit met tips en aanbevelingen die voor de volgende audit gerealiseerd moeten worden

Door de positieve audit mag de NSA het logo van NOC*NSF op de diploma’s voeren, zijn we Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) erkend en geeft dit diploma de landelijke erkenning dat een cursist bevoegd en bekwaam is om (assistent) sportleider te zijn.

Opleiding Leraar Sportieve Recreatie (LSR)

De NSA kan voor uw organisatie ook deze opleiding verzorgen. Dit doen wij vaak voor:

 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • De onderkant maatschappij jongeren
 • Top 600 criminele jongeren
 • Pedagogisch medewerkers
 • Naschoolse opvang
 • (groeps)leerkrachten in het onderwijs

In de opleiding LSR krijg je talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden aangereikt om leiding te kunnen geven aan sportieve recreatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Aan grote én kleine groepen. Tijdens de opleiding komen allerlei vraagstukken aan de orde. Welke stijlen van lesgeven en leidinggeven kun je bijvoorbeeld hanteren? Hoe maak je recreatieve sporters enthousiast? Welke sport- en spelvormen zijn er? Hoe kun je improviseren of ingrijpen als het minder loopt? Welke materialen zijn er? Hoe voorkom je blessures en ongevallen; Eerste Hulp bij Sport Ongevallen (EHBSO).

De opleiding LSR past erg goed in het Sport- en Preventieakkoord (sportstimulering in de buurt/ ieder kind heeft recht op opgeleid kader).