Nieuwe medewerker

Vul hieronder jouw gegevens in!

Vul hieronder jouw gegevens in!

Inschrijving voor SSNB - Medewerker

Naam(Vereist)
Geslacht(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)
Datum indiensttreding(Vereist)
Heffingskorting toepassen?(Vereist)
De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting / premie volksverzekeringen. De loonheffingskorting mag maar door 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Geef JA aan als je wilt dat SSNB de loonheffingskorting toepast. Doorgaan laat je de loonheffingskorting toepassen bij de werkgever / uitkeringsinstantie waar je het meeste verdient.
Banknummer
Ben je al eerder in dienst geweest bij de werkgever waarvoor nu een contract via SSNB gesloten gaat worden?(Vereist)
Zo ja, wat was de ingangsdatum van dat dienstverband?
Zo ja, wat was de einddatun van dat dienstverband?
Ben je langdurig ziek geweest en ontvang je daar een uitkering voor bij het UWV?(Vereist)
Ontvang je nu of heb je in de afgelopen vijf jaar een uitkering(en) ontvangen(Vereist)
Denk hierbij aan uitkeringen als WW, WAO, IVA, WIA, WGA, WAJONG en/of bijstand.
Max. bestandsgrootte: 1 MB.
Ben je ouder dan 50 jaar en kom je uit een uitkeringssituatie?(Vereist)
Ga je akkoord met het verwerken van jouw persoonsgegevens t.b.v. jouw arbeidsovereenkomst? Dit vragen wij in het kader van de privacy wetgeving.(Vereist)