Tilburgs Sport- en Beweegakkoord

De realisatie van het Tilburgs Sport- en Beweegakkoord vloeit voort uit het Nationaal Sportakkoord. In het Sport- en Beweegakkoord hebben we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten hebben we gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Tilburgs Sport- en Beweegakkoord

 

In oktober 2020 is er een regisseur aangesteld die met de ambitie-eigenaren en kwartiermakers het akkoord naar uitvoering brengt. Je kunt de vorderingen teruglezen in onderstaande “013 TSA Updates”: