Uniek Sporten

Uniek Sporten Brabant is erop gericht om meer mensen met een beperking duurzaam te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod.

Om meer mensen met een beperking duurzaam te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod word, in samenwerking met partners, gebouwd aan een duurzame infrastructuur. Ook SSNB heeft hierin op verzoek van de provincie een actieve rol. Hieronder een greep uit onze werkzaamheden voor Uniek Sporten Brabant. Met als gemene deler vooral: bovenlokaal verbinden en faciliteren. We hebben een aanjagende en verbindende rol bij matchen van vraag en aanbod via zorgprofessionals en ondersteunen de zeven regionale sportloketten Uniek Sporten.

Deze Brabantse sportloketten zijn samenwerkingsverbanden die gezamenlijk de hele regio bedienen op het gebied van Uniek Sporten. Binnen ieder Brabants sportloket zetten aangesloten gemeenten zich in om sporten en bewegen voor mensen met een beperking in deze regio te bevorderen.