Volwassenenfonds

Sport en cultuur dragen bij aan een gezond en gelukkig leven. Desalniettemin hebben niet alle mensen de financiële middelen om te kunnen sporten of bewegen en ervaren hierdoor vaak grote drempels om aan sport deel te nemen. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is opgericht om deze mensen financieel te ondersteunen. Op dit moment doen er al 52 gemeenten in 12 verschillende provincies mee!

Meer over het Volwassenenfonds