Succesvolle editie Meer Vrijwilligers in Korte Tijd

3 augustus 2023

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel op iedere vereniging. Veel (sport)verenigingen kampen nu met de uitdaging dat zij een vrijwilligerstekort hebben en op zoek zijn naar tools om vrijwilligers te vinden. Door middel van het begeleidingstraject “Meer Vrijwilligers in Korte Tijd” (MVKT) worden sportclubs in vier stappen/fases met praktische tips en tools geholpen bij het werven van vrijwilligers. Het doel van de methode is dat leden die nog niet vrijwillig actief zijn, meer vrijwilligerstaken gaan uitvoeren. In de Gemeente Eindhoven hebben de afgelopen tijd een aantal sportclubs een MVKT traject gevolgd.

Onlangs vond voor de eerste 11 sportclubs uit de Gemeente Eindhoven de laatste sessie van het MVKT begeleidingstraject plaats. Door de hele groep sportclubs wordt teruggekeken op een succesvol traject waarin ze allemaal nieuwe vrijwilligers hebben mogen verwelkomen. Met behulp van het ondersteuningstraject, waarbij intensieve en persoonlijke ondersteuning centraal staan, zijn de clubs aan de slag gegaan met het werven van nieuwe vrijwilligers en het verankeren hiervan in hun beleid. Dit alles met behulp van o.a. digitale assistent vrijwilligerszaken Taakie. Tijdens deze sessies stonden verschillende fasen centraal:

  1. Inzicht krijgen in de huidige vrijwilligersinzet op de club
  2. Campagne voeren om aandacht te vragen voor het vrijwilligerswerk onder de huidige leden
  3. Toewerken naar een campagne door clubs te leren hoe persoonlijke gesprekken te voeren met potentiële vrijwilligers.
  4. Vastleggen van de wervingsacties binnen het beleid van de club

Voor dit project hebben SSNB en Team Sportservice hun krachten gebundeld om zo hun kennis en expertise met de deelnemende sportclubs te kunnen delen! Collega Nabil Bouchlal, Expert Verenigingen, heeft tijdens dit proces een aantal van deze clubs begeleid en gaat na de zomervakantie nóg een groep van 9 sportclubs begeleiden in dit traject.