Blog | Brigitte Musters: Vol trots terugblikken op 2023

21 december 2023

De tijd vliegt en dat zal voor velen van jullie waarschijnlijk niet anders zijn. Een eindsprint richting de kerstvakantie; opdrachten afronden, voorbereidingen voor volgend jaar treffen, budgetten die opgemaakt moeten worden, toch nog de nodige bijeenkomsten, bestuursvergaderingen en ALV’s waarbij we collectief terugblikken en vooruitkijken. Ik pik er in deze blog een paar dingen uit.

Op 30 november bereikte ons het nieuws dat er een onderhandelaarsakkoord 2024-2025 voor de cao Sport is gesloten. Een voor onze sector historische loonontwikkeling die de professionals absoluut verdienen. Dat wordt door iedereen beaamd; unaniem lof over de mensen!

Eveneens een van de onderwerpen aan de HCA-tafel (Human Capital Agenda Sport); de professionalisering van onze sector als gelijkwaardige partner in het maatschappelijk speelveld. En daar horen ook arbeidsvoorwaarden/goed werkgeverschap bij en dus ook de waardering ervan in subsidies en tarieven. Betaalbaarheid in en van de sport, ook binnen het MOOI ZonMw programma onderwerp via “wicked problem 6”.

Team NB

Daarnaast zijn we bijzonder trots op de fantastische prestaties van Team NB! En dan die plannen voor 2024 en verder, daar word je blij van. Zoals ik onlangs ook vanuit de gemeenten waarin Team NB actief is, heb terug gehoord. We onderzoeken momenteel hoe we nóg meer toegevoegde waarde voor onze professionals én de gemeenten kunnen realiseren, ook daarover volgend jaar meer!

Programmalijnen

In ons programmateam werken we verder aan onze programmalijnen inclusief sporten en bewegen (waar zoveel mooie thema’s onder vallen; Uniek Sporten, Volwassenenfonds, Doortrappen, senioren, valpreventie….), Bewegen In de Openbare Ruimte, Duurzaamheid, Verenig(ing)en, Visie op bewegingsonderwijs/dynamische schooldag, sport, bewegen & gezondheid én een leve lang ontwikkelen.  In al deze programmalijnen hebben de experts en projectmedewerkers mooie projecten neergezet en netwerken t.b.v. gelukkige en vitale Brabanders ontwikkeld, the best has yet to come!!

Regioteams en Dienstverlening

En dan ons regioteam, met de regio-adviseurs, de spinnen in het web, de schakelaars, makelaars, verbinders pur sang, soms ook nog in de rol van adviseur lokale sport. De ogen en oren van de praktijk die ons keer op keer met de voetjes op de grond zetten over de haalbaarheid van landelijk ontwikkelde plannen. Het adagium centraal organiseren en samenwerking waar het kan, maar lokaal uitvoeren en maatwerk waar nodig is en blijft hier van toepassing. Tegelijkertijd aanspreekbaar op GALA, BRC, Brede SPUK en dus vaak ook actief in lokale sportakkoorden, als regisseur of coördinator sport & preventie.

Maar de olie en de lijm in onze organisatie wordt gevormd door de backoffice. Doe ik iedereen recht met zo’n verzamelnaam? Vast niet, maar wat zouden we moeten zonder Finance, HRM, communicatie, marketing en ik persoonlijk zonder officemanagement? Deze collega’s hebben werkelijk overal een rol in onze organisatie. En dat is niet altijd even makkelijk, maar wat ben ik trots op hun onverminderde inzet.

Mmmm, ik zou er een paar dingen uitpikken en ik kan zo nog heel lang door blijven gaan. Dit keer dus even wat minder beschouwing op de wereld om ons heen (laten we de formatie eerst maar afwachten) en des te meer op al mijn collega’s, maar met de kerst in het vooruitzicht neemt niemand mij dat kwalijk toch? Ik wens eenieder eenzelfde mooie reflectie en tegelijkertijd fijne feestdagen! Graag tot volgend jaar!