Dialoogtafels 13 juni 2022

Op 13 juni jl. organiseerden we vanuit SSNB dialoogtafels voor beleidsmedewerkers en (nieuwe) wethouders uit de provincie Noord-Brabant.
Het doel was om met elkaar langs verschillende actuele en strategische thema’s met elkaar het gesprek aan te gaan hoe we de sport- of beweegdeelname kunnen vergroten om zo te komen tot meer gezondere en gelukkigere levensjaren.

Maar waarom zouden we dat eigenlijk willen?

Allereerst omdat we constateren dat het beweeggedrag blijft steken, slechts de helft van de Nederlanders voldoet aan de richtlijnen. Zie ook het artikel in Sport & Strategie van 16 mei 2022. Daarnaast is er natuurlijk het ‘doemscenario gezondheidszorg 2040’ waarop vervolgens Marc van der Tweel (NOC*NSF) aan de voorzitter van GGD GHOR de vraag stelt waarop de sport zou moeten inzetten om een bijdrage te leveren aan preventie, bewaken en bevorderen van gezondheid, waarbij plezier een sleutelwoord in de oplossingsrichting lijkt te zijn. En dan hebben we natuurlijk met z’n alleen de maatschappelijke taak om met sport en bewegen onze bijdrage te leveren aan sustainable development goals.

Relevante ontwikkelingen

Dat het nu het moment is dat blijkt wel. Op landelijk niveau denkt het ministerie samen met haar werkveld partners na over de Human Capital Agenda en de sportstelseldiscussie. Er komt een vervolg op de sportakkoorden, nadrukkelijker gebundeld met de preventieakkoorden en dus focus op gezondheid, meedoen/inclusie (beweegalliantie). De Brede Regeling Combinatiefuncties wordt herijkt maar doorgezet en de verrijkte schooldag is een speerpunt de komende 4 jaren. Iets dichter bij huis wordt gewerkt aan het beleidskader Levendig Brabant 2030 gericht op de sectoren cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Daarbij gaan we nadrukkelijk op zoek naar de kracht van een integrale samenwerking en is naast topsport ook ruimte is voor breedtesport. In het beleidskader gezondheid wordt daarnaast expliciet ingezet op 3 gezonde levensjaren extra. En tenslotte werken we binnen SSNB natuurlijk aan onze eigen speerpunten gericht op inclusie, een duurzame sport- en beweeginfrastructuur en gelukkige & gezonde mensen (inwoners en professionals). Puzzelstukjes die in elkaar vallen.

Doel en terugkoppeling
Langs vijf thema’s en een open tafel (blackbox) gingen we het gesprek over kansen om de sport- & beweegdeelname te vergroten en zo een bijdrage te leveren aan extra gezonde en gelukkige levensjaren en aan de Sustainable Development Goals. Hieronder staan een algemene terugblik met een kort verslag per thema en uitgebreider verslag met de specifieke ontwikkelingen en context per onderwerp:

En nu?

De output nemen we mee naar de landelijke en provinciale tafels en natuurlijk in onze eigen proposities en uitvoeringsplannen. Bij relevante ontwikkelen zullen we actief communiceren. Graag tot de volgende gelegenheid!