Doortrappen 's-Hertogenbosch

Het landelijke programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt landelijk uitgevoerd met medewerking van provincies, vervoerregio’s en gemeenten. (Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Doortrappen ambieert dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch stimuleert graag dat ouderen blijven fietsen en is sinds 2021 gestart met het programma Doortrappen.

Het doel van Doortrappen is om de fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op plekken waar de doelgroep zich bevindt. Het gaat erom de doelgroep te verleiden tot het aanpassen van hun fiets of hun gedrag. Via het eigen vertrouwde netwerk in de gemeente en op logische momenten krijgen fietsers tips, informatie en interventies aangeboden die hen bewust maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun eigen fietsveiligheid te verbeteren.

Om het programma op te starten heeft SSNB voor gemeente ’s-Hertogenbosch een aantal zaken in kaart gebracht. Onder andere welke relevante activiteiten voor Doortrappen reeds worden uitgevoerd in de gemeente. Daarnaast zijn relevante partijen in kaart gebracht en geïnformeerd, inclusief hun kansrijke activiteiten. Ook zijn er verschillende Doortrappen activiteiten begeleid en uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een volledig document waarmee gemeente ’s-Hertogenbosch zelf aan de slag is gegaan met de uitvoering van het programma. Zo zijn de mogelijke communicatiekanalen in beeld gebracht, zijn er gesprekken geweest met lokale partners die actief zijn in het seniorennetwerk en is er aandacht besteedt aan Doortrappen in de lokale media. Daarnaast is Doortrappen op een toffe manier afgetrapt tijdens de Week van de Fiets in oktober 2021.

Gemeente ’s-Hertogenbosch kan nu zelf met Doortrappen starten doordat een aantal lokale partijen voortvarend zijn om het komende jaar een aantal activiteiten te organiseren die in het teken staan van Doortrappen. Ook zijn velen lokale partijen nu bekend met het programma en kunnen zelf Doortrappen-tools gebruiken tijdens bestaande activiteiten, zoals een fietscheck of een gesprekskaart. Tot slot heeft SSNB op basis van de opgedane ervaring een aantal aanbevelingen gedaan om Doortrappen op een passende manier te continueren. Hiervoor zijn o.a. gesprekken gevoerd met andere Doortrappen gemeenten. Gemeente ’s-Hertogenbosch onderzoekt momenteel waar de uitvoering van het programma geborgd kan worden zodat dit programma ook dit jaar succesvol ingezet kan worden.