Doortrappen

Het landelijke programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt landelijk uitgevoerd met medewerking van provincies, vervoerregio’s en gemeenten en met landelijke partners als Beter Oud, BOVAG, Fietsersbond, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sportkracht12, Veilig Verkeer Nederland en vele anderen.

Over Doortrappen

(Mede) door fietsen blijven mensen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen om dat te kunnen doen. Het lokale netwerk rondom de ouderen in elke gemeente helpt daarbij. Het programma richt zich voornamelijk op ouderen, maar er worden ook haakjes gezocht met andere doelgroepen zoals mensen met een beperking.

Fietsen is voor ouderen meer dan ‘fietsen alleen’. Het is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven en welzijn. Het geeft een gevoel van zelfstandigheid, vrijheid, mobiliteit en de mogelijkheid om het sociale leven te kunnen onderhouden. Het zelfstandig kunnen bereiken van voorzieningen zoals een supermarkt of familie blijkt uit onderzoek sterk gerelateerd te zijn met tevredenheid over mobiliteit. Van de 55-plussers geeft 15 procent aan dat zij een of meerdere voorzieningen niet zelfstandig kunnen bereiken maar er wel naartoe moeten of willen. Van de 75-plussers zegt 34 procent dit. Denk bij deze voorzieningen aan bijvoorbeeld een hobby of sportvereniging, een treinstation of een café of restaurant (CBS, 2020).

Hoe werkt Doortrappen?

Het doel van Doortrappen is om de fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al zijn. Dan gaat het erom hen te verleiden tot aanpassingen aan de fiets of hun gedrag. Via hun eigen vertrouwde netwerk in de gemeente en op logische momenten krijgen de fietsers tips, informatie en interventies aangeboden die hen bewust maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun eigen fietsveiligheid te verbeteren.

De vijf uitgangspunten

  • Herkenbaarheid en herhaling
  • Van- en door ons (de doelgroep)
  • Verbind fietsveiligheid en beweging
  • Werk samen met lokale partners
  • Van onbewust naar ambassadeur

 

Het succes van Doortrappen

Het gaat om het bewust maken van ouderen en het aanzetten tot gedragsverandering. Dat lukt door fietsveiligheid te koppelen aan bewegen en actief blijven, door niet betuttelend te zijn en door de Doortrappen-boodschap in herkenbare stijl vorm te geven, consistent door te voeren en te blijven herhalen. Het resultaat? Minder ongelukken, gezondheidswinst, en een betere kwaliteit van leven.

Doortrappen is een programma waarmee met bescheiden inspanning een duurzame impact kan worden bereikt met:

  • Een nieuwe aanpak die de doelgroep activeert.
  • Een aansprekende lokale invulling dichtbij huis.
  • Doortrappen activiteiten die worden gevlochten in bestaande activiteiten zoals een gymles of fietstocht. Dus het is niet alleen maar extra werk voor de professional.

Een digitaal platform vol met praktische middelen, kennis en ondersteuning. Zoals de kant-en-klare gesprekskaarten, die individueel of in de groep het gesprek over fietsen makkelijker op gang brengen.