De eerste 5 gemeenten gestart met BIOR Brabant

3 april 2024

Samen met InnoBeweegLab hebben wij bij de Provincie Noord-Brabant succesvol een subsidie aangevraagd om de openbare ruimte in de provincie nóg beweegvriendelijker in te richten. We zetten ons de komende vier jaar in voor maar liefst 15 Brabantse gemeenten op het gebied van Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR). Zo krijgen en houden we samen zoveel mogelijk Brabanders in beweging. Op deze manier leveren wij een actieve bijdrage aan een vitalere samenleving en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en zorgen we voor gelukkige en vitale Brabanders.

De eerste vijf gemeenten van start

De afgelopen maanden zijn we in vijf gemeenten in Noord-Brabant gestart met BIOR Brabant. Inmiddels zijn we dus bezig in de gemeenten Vught, Waalwijk, Rucphen, ’s-Hertogenbosch en Heusden. We zijn natuurlijk erg blij met deze eerste groep, mede omdat het gaat om een mooie mix van (middel)grote en kleine(re) gemeenten. Ook worden er verschillende doelgroepen en stakeholders betrokken.

In dit artikel praten we je graag bij over (de ontwikkelingen binnen) de verschillende projecten in de 5 gemeenten.

Vught

In gemeente Vught spelen twee uiteenlopende projecten. Het eerste project is het beweegpark Paardensteeg. Binnen het beweegpark is informatie over het uitvoeren van verschillende sport- en beweegoefeningen geplaatst. Op deze manier worden inwoners op een laagdrempelige manier gestimuleerd om (meer) in beweging te komen.

Daarnaast wordt er in Cromvoirt hard gewerkt aan de realisatie van een beweeglocatie. Het sterke aan dit project in Cromvoirt is dat hiervoor een speciale werkgroep is samengesteld. Binnen de werkgroep “Beweeglocatie Cromvoirt” vertegenwoordigt ieder lid een andere doelgroep die de belangen van de doelgroep zo goed mogelijk behartigt.

Wil je meer weten over hoe de gemeente Vught te werk gaat? Luister dan de “Kenniscast Sport en Bewegen” óf lees hier over het speel-, beweeg- en sportbeleid in Vught.

Waalwijk

In gemeente Waalwijk zijn we betrokken bij de herinrichting van het Magnoliapark in de wijk Bloemenoord. Hier worden 3 nieuwe flats gerealiseerd en de gemeente wilde graag onze kennis en expertise inzetten bij de inrichting van het aangrenzende park. Hier komen o.a. wandelpaden, groenvoorzieningen, speelplekken voor jeugd en jongeren en een plek bestemd voor ‘sport en bewegen’.

Rucphen

Ook gemeente Rucphen is aan de slag gegaan met ‘beweegvriendelijke buitenruimte’. Zo is te lezen in de ‘Beleidsnota Sport Verenigt Rucphen’:

“Bij wijkrenovaties geeft de gemeente ook het element bewegen een plaats. Naast algemene maatregelen wordt onderzocht of er behoefte is om op bepaalde plekken ook specifieke maatregelen te treffen. Hierbij kan gedacht worden aan beweegtoestellen. Hiervoor wordt samengewerkt met lokale partners, zoals de steunpunten.”

Binnen de gemeente profiteren alle betrokkenen ook nog eens van de samenwerking die SSNB met Fontys Sport en Bewegen heeft op dit thema. Wij zetten binnen die samenwerking namelijk studenten die het keuzeblok BeweegVriendelijkeOmgeving volgen. Hiervoor zijn de studenten op dit moment bezig met het ophalen van wensen en behoeften van inwoners in het dorp St. Willebrord.

‘s-Hertogenbosch

Binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch is pas geleden de Skills Garden Sportpark Noord in gebruik genomen. Tijdens dit proces heeft InnoBeweegLab de gemeente ondersteund om dit sportpark te kunnen realiseren, zo is ook dit lezen in dit artikel. Daarnaast ondersteunt InnoBeweegLab de gemeente bij het monitoren van het gebruik van het park, zoals zij eerder ook bij het Urban Sportpark in Eindhoven deden.

Heusden

De vijfde Brabantse gemeente die via BIOR Brabant ondersteuning krijgt is gemeente Heusden. Binnen de gemeente Heusden is de ambitie om ruim 100 beweeg- en ontmoetlocaties te realiseren. Bij de inrichting kijken ze niet alleen naar de (speel)toestellen, maar houden ze ook rekening met de samenstelling van de wijk, de aanwezig zorg- en onderwijsvoorzieningen. Ook vragen ze aan wijkbewoners wat zij graag willen doen op een beweeg- en ontmoetlocatie. Daarnaast is er aandacht voor groen, water en natuurlijk spelen. De wijk Vliedberg komt als een van de eerste locaties aan bod en daarbij kijken wij vanuit het project BIOR Brabant mee en geven we gevraagd en ongevraagd advies.

Wil jij met jouw gemeente ook aansluiten?

SSNB en InnoBeweegLab voeren momenteel met diverse gemeenten oriënterende gesprekken om aan te sluiten bij BIOR Brabant. We verwachten na zomer 2024 te starten bij nog eens 5 gemeenten. Echter is nog voldoende ruimte voor zeker 5 gemeenten in de derde ronde. Heb je als gemeente interesse? Neem dan contact op met Noud van Herpen, onze expert BIOR via n.v.herpen@ssnb.nl of 06-34472848.

Wil je meer weten over het project Brabanders Bewegen In de Openbare Ruimte kijk dan hier. Daar vind je ook de hardware challenge die open staat t/m 26 april 2024. Ook kun je daar nog eens rustig nalezen wat deelname aan dit project kan betekenen voor een gemeente of op welke andere manieren we je kunnen ondersteunen.

De BIOR hardware innovatiechallenge staat live!

4 maart 2024

De provincie Noord-Brabant wil dat zoveel mogelijk Brabanders (gaan) voldoen aan de beweegnorm. Een beweegvriendelijke leefomgeving is hierbij een belangrijke voorwaarde. Het Brabantse mkb krijgt daarom de mogelijkheid om via 3 verschillende innovatiechallenges vernieuwende producten en diensten te ontwikkelen, met als doel een beweegvriendelijke omgeving voor alle Brabanders te creëren.

De huidige innovatiechallenge richt zich op recreatieve beweegvoorzieningen (‘hardware’) in de openbare ruimte. Brabantse mkb-ondernemingen kunnen een innovatiebudget aanvragen om een fysieke beweegvoorziening te ontwikkelen die gericht is op de stimulering van sport en/of spel in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld een nieuw speeltoestel of een nieuw type sportveld.

Recreatieve beweegvoorziening

Het doel van de huidige innovatiechallenge is om een fysieke beweegvoorziening te creëren die eindgebruikers verleidt en faciliteert tot recreatieve vormen van beweging (sport en spel) in de openbare ruimte, en daarmee bijdraagt aan het realiseren van een (meer) beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.

SSNB en InnoBeweegLab bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van deze innovatie met hun kennis, expertise, netwerk en praktijkervaringen (co-creatie). Gebruikerstesten in deelnemende gemeenten behoren ook tot de mogelijkheden.

Doe mee!

Mkb-ondernemingen kunnen tot uiterlijk 26 april 2024 om 17:00 uur een aanvraag indienen. Op zoek naar meer informatie of de voorwaarden of wil je een aanvraag indienen? Klik dan snel verder.

Aanvraag indienen

Over het project BIOR Brabant

Samen met InnoBeweegLab hebben wij bij de Provincie Noord-Brabant succesvol een subsidie aangevraagd om de openbare ruimte in de provincie nóg beweegvriendelijker in te richten. We zetten ons de komende vier jaar in voor maar liefst 15 Brabantse gemeenten op het gebied van Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR). Zo krijgen en houden we samen zoveel mogelijk Brabanders in beweging. Op deze manier leveren wij een actieve bijdrage aan een vitalere samenleving en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en zorgen we voor gelukkige en vitale Brabanders.

De BIOR innovatiechallenge orgware staat live!

10 juli 2023

LET OP! Een aanvraag indienen voor deze challenge is niet meer mogelijk.

De provincie Noord-Brabant wil dat zoveel mogelijk Brabanders (gaan) voldoen aan de beweegnorm. Een beweegvriendelijke leefomgeving is hierbij een belangrijke voorwaarde. Brabantse MKB-bedrijven kunnen vanaf nu een innovatiebudget aanvragen voor de ontwikkeling van een datadashboard met als doel meer inzicht te krijgen bij het beweegvriendelijk inrichten van wijken.

Het Brabantse MKB krijgt de komende 4 jaar de mogelijkheid om via 3 innovatiechallenges vernieuwende producten en diensten te ontwikkelen. Met als doel om een beweegvriendelijke omgeving voor alle Brabanders te realiseren. Deze 1e innovatiechallenge richt zich op de ontwikkeling van een slim datadashboard.

Datadashboard

Data gedreven beslissingen zijn van groot belang bij het realiseren van een effectieve beweegvriendelijke ruimte. Daarom stimuleert de provincie het realiseren van een slim datadashboard: een ICT-toepassing die helpt bij het lokaal in kaart brengen van relevante data. Het datadashboard moet helpen de startsituatie beter inzichtelijk te maken en tegelijkertijd ondersteuning bieden bij de effectmonitoring en impactmeting.

Het dashboard wordt in co-creatie met InnoBeweegLab gerealiseerd. Samen stellen we onze kennis en netwerk ter beschikking. En wordt de ontwikkeling van het dashboard actief ondersteund, denk hierbij aan verbinden leggen, meedenken, gebruikersonderzoeken invoegen en het testen van de prototypes.

Over het project BIOR Brabant

Samen met InnoBeweegLab hebben wij bij de Provincie Noord-Brabant succesvol een subsidie aangevraagd om de openbare ruimte in de provincie nóg beweegvriendelijker in te richten. We zetten ons de komende vier jaar in voor maar liefst 15 Brabantse gemeenten op het gebied van Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR). Zo krijgen en houden we samen zoveel mogelijk Brabanders in beweging. Op deze manier leveren wij een actieve bijdrage aan een vitalere samenleving en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en zorgen we voor gelukkige en vitale Brabanders.