Lokale en Regionale Sportakkoorden

SSNB is sinds 2019 betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van lokale en regionale Sportakkoorden van een groot aantal (Brabantse) gemeenten. Zowel in de rol als formateur, regisseur en/of Adviseur Lokale Sport.

Lokaal Sportakkoord

Met het Sportakkoord spreken verschillende partijen lokaal met elkaar af welke sport- en beweegambities zij willen bereiken. Denk hierbij aan partijen uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de gemeente. Het doel van dit Sportakkoord is om de sport samen te brengen, zodat zij een volwaardige gesprekspartner wordt voor de gemeente en andere domeinen. Daarnaast stimuleert het Sportakkoord de integrale samenwerking van de verschillende partijen.

Door je aan te sluiten bij het Sportakkoord van jouw gemeente, kun je als vereniging gebruikmaken van de services en verenigingsondersteuning die geboden wordt. Zo werk je samen aan de toekomstbestendigheid van jouw club!

Nationaal Sportakkoord I

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord vloeit voort uit het Nationaal Sportakkoord (2018). Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert.

Nationaal Sportakkoord II

Op 14 december 2022 is in Den Haag het Hoofdlijnen Sportakkoord II ‘Sport versterkt’ door minister Conny Helder van Langdurige zorg en Sport, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), VNG en VSG ondertekend.

Meer weten?