Sport- en Beweegleider senioren (modulaire opleiding)

Duur

23 bijeenkomsten van een dagdeel verspreid over 6 maanden (geen les tijdens de schoolvakanties)

Doelgroep

Buurtsportcoaches, Combinatiefunctionarissen, Sportprofessionals, Zorgprofessionals

Kosten

€ 2.350,- Kosten bij één van de twee keuzeonderdelen €1.950,- excl. BTW

Opleider

SSNB en MBO 'Sport en Bewegen'

Beschikbare datums

Kick-off 28 oktober 2024
Ik wil mij inschrijven!

Over deze opleiding:

De opleiding Beweegleider en Sportleider Senioren is ontwikkeld in samenwerking met docenten van de MBO opleiding ‘Sport en bewegen’ en is bedoeld voor mensen die beweeglessen (gaan) verzorgen voor senioren.

Je bent bevoegd om zelfstandig les te geven aan de brede doelgroep senioren binnen non-profit organisaties (seniorenverenigingen, gemeenten en welzijnsinstellingen) en profit-organisaties (commerciële bedrijven). Het voldoet aan de richtlijnen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).

De opleiding is geschikt voor mensen met een onderstaande achtergrond: Sport- en bewegen MBO of HBO, fysiotherapie, activiteitenbegeleiding (AB), Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) en bondserkende opleidingen sporttrainers. Ook voor studenten MBO- en HBO Sport en Bewegen 2e, 3e of 4e leerjaar is de opleiding Senioren geschikt als b.v. de minor of het keuzedeel.

Wat ga je leren?

In de opleiding Beweegleider- en/of Sportleider Senioren maak je kennis met trends en ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep senioren: vitaal (55+), zelfredzaam (75+) en minder of niet meer zelfredzaam (kwetsbaar 85+).

De opleiding Beweegleider- en/of Sportleider Senioren heeft een basisdeel en een keuzedeel. Het basisdeel volgt iedereen en het keuzedeel is een verdieping in de doelgroep vitaal en zelfredzaam (55+/75+) of de doelgroep kwetsbaar, minder tot niet meer zelfredzaam (85+). Je maakt zelf een keuze voor één van de twee keuzedelen, maar je kunt ook beide keuzedelen volgen en afsluiten.

De Kick-off:

De kick-off vindt plaats op maandag 28 oktober 2024 van 14:30-18:00 uur in regio Tilburg. Deze fysieke bijeenkomst is voor iedereen die een van de modulen van de opleiding Sport- en Beweegleider senioren gaat volgen.

Module 1: Het basisdeel kent de volgende onderwerpen

Deze module is niet verplicht voor deelnemers met (veel) lesgeefervaring/gediplomeerde lesgevers

 • Theorie van de didactiek (voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lessen);
 • Gezondheidskundige en psychosociale aspecten;
 • Praktijk methodiek 55+, 75+ en 85+;
 • Bewegen & muziek;
 • Omgaan met groepen;
 • Weerbaarheid en PR en communicatie;
 • Afnemen van GALM-testen;
 • Valpreventie

Module 2: De theorie kent de volgende onderwerpen:

 • Senioren in beweging
 • Psychologische aspecten van het ouder worden
 • Didactisch model
 • De beginsituatie
 • Dimensies van het menselijk bewegen
 • Doelstellingen
 • Didactisch-methodisch handelen
 • Evaluatie

Deze module wordt online aangeboden. Je zult, aan de hand van zelfstudie en ondersteunende opdrachten, jezelf de stof eigen maken en je krijgt ondersteuning door middel van online bijeenkomsten.
Je sluit deze module af met een theorietoets in de week van 6 januari 2025.

Module 3: Verdieping in het keuzedeel Beweegleider Senioren (goed te combineren met module 4):

Module Sport- en beweegleider senior; ‘de theorie’ is voorwaardelijk voor deelname aan de module 3 & 4.

 • Methodiek praktijk Sport en spel
 • Bewegen en muziek
 • Methodiek praktijk Gymnastiek
 • Les- en leidinggeven
 • Projecten/trends (GALM, valpreventie, enz.)
 • 10 stagelessen
 • 1 examen-les

Na de positief afgeronde theorie module leer je in 8 bijeenkomsten plus 10 stage lessen, lesgeven aan kwetsbare senioren in diverse vormen van bewegen.

Module 4: Verdieping in het keuzedeel Sportleider Senioren (goed te combineren met module 3):

Module Sport- en beweegleider senior; ‘de theorie’ is voorwaardelijk voor deelname aan de module 3 & 4.

 • Methodiek praktijk Sport en spel
 • Bewegen en muziek
 • Methodiek praktijk Gymnastiek
 • Les- en leidinggeven
 • Projecten/trends (GALM, valpreventie, enz.)
 • 10 stagelessen
 • 1 examen-les

Na een positief afgeronde theorie module leer je in 8 bijeenkomsten plus 10 stage lessen, lesgeven aan fitte senioren in diverse vormen van bewegen.

Module 5: Coördinator seniorensport:

Deze module is nog in ontwikkeling. Meer informatie volgt.

Module 6: Valpreventie ‘In Balans’:

Om deel te kunnen nemen aan de module valpreventie ‘InBalans’ moet je eerst een combinatie van module 2+3 of 2+4 positief hebben afgerond.
Deze module volgt als afsluiting van module 3 & 4 rond juni 2025

Stage:

De stage bestaat uit 2 x 10 lessen. In het werkveld word je begeleid door de gediplomeerde sport- en beweegleider van de groep(en) waaraan je les gaat geven. De stagebegeleider wordt gekozen in overleg met een van de coördinatoren.

Studiemateriaal en studiebelasting:

Het cursus- en stagewerkboek wordt verstrekt door Sportservice Noord-Brabant (SSNB).
Naast de opleidingsdagen bestaat de opleiding uit zelfstudie, opdrachten maken en stage (inclusief voorbereiding en verslaglegging).

Certificaat en diploma:

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht. Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat Sport- en/of Beweegleider Senioren.

Praktische informatie over de opleiding:

 • De opleiding vindt plaats onder auspiciën van SSNB en bestaat uit 23 bijeenkomsten van een dagdeel (3,5 uur) verspreid over 6 maanden (geen les tijdens de schoolvakanties).
 • De gedetailleerde cursusdata 2024/2025 worden in oktober 2024 bekend gemaakt.
 • De kosten voor de totale opleiding bedragen € 2.350,-. Kosten bij één van de twee keuzeonderdelen: € 1.950,- excl. BTW

Data:

 • Kick-off: maandag 28 oktober 2024 14:30-18:00 uur
 • Module 1: Basisdeel: Start maandag 4 november 2024 14:30-18:00 uur
 • Module 2: ‘De theorie’ online: Start maandag 25 november 2024 14:30-18:00 uur
 • Module 3: Uitstroom ‘kwetsbare senior’: Start maandag 6 januari 2025 14:30-18:00 uur
 • Module 4: Uitstroom ‘fitte senior’: Start maandag 6 januari 2025 14:30-18:00 uur
 • Module 5: Coördinator seniorensport: n.n.t.b.
 • Module 6: Valpreventie ‘In Balans’: n.n.t.b. Volgt meteen na afronding van module 3 en 4

Aanmelden:

Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier. Geef bij de opmerkingen aan voor welke module(s) in het keuzedeel je wilt inschrijven.
Mocht je nog vragen hebben of je wilt meer informatie kun je contact opnemen met Marja Nieuwenhuis via m.nieuwenhuis@ssnb.nl of 06-14647469.

Direct inschrijven

Direct inschrijven

Inschrijving voor Sport- en Beweegleider senioren (modulaire opleiding)

1
2
Kies een datum(Vereist)
Naam(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)