Workshop inclusief sporten & bewegen

Duur

3-4 uur

Doelgroep

Buurtsportcoaches, Combinatiefunctionarissen, Sportprofessionals

Kosten

€ 150,-

Opleider

Ludus Zuid

Beschikbare datums

05 nov (13.00 - 16.30), Omgeving Tilburg

Ik wil mij inschrijven!

Binnen het programma Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB), bieden de regionale academies scholingen, trainingen e.d. voor buurtsportcoaches aan. Zij richten zich daarbij primair op de behoefte van de buurtsportcoach, maar daarnaast natuurlijk ook op de doelgroep waarmee gewerkt wordt. Uit eerdere behoeftepeilingen blijkt, dat een groot deel van de buurtsportcoaches zich de vraag stelt “waar staat inclusief sporten en bewegen eigenlijk precies voor?”. Ook zien ze in diverse gemeenten dat het thema inclusie binnen het team buurtsportcoaches en/of de gemeenten nog onvoldoende aandacht lijkt te krijgen. Het blijkt gebruikelijk dat dit thema wordt ‘’verward’’ met het subthema aangepast sporten. Zelfs hier is, met name in middel en kleinere gemeenten, veelal maar enkele fte (2-8 uur p/w) voor beschikbaar gesteld. Daartoe is een workshop ontwikkeld die voorziet in bewustwording, kennis en urgentie.

Doel van de workshop

Het doel van deze workshop is de deelnemers bewust na te laten denken en het gesprek te laten voeren over inclusie en diversiteit in de sport. De workshop laat de deelnemers reflecteren op hun eigen denkwijze, doen en laten. Ook maken deelnemers kennis met het voeren van een gesprek en/of discussie op dit vlak. De deelnemers laten inzien en erkennen dat ze zichzelf te allen tijde meenemen in hun werkzaamheden en binnen de samenwerking met professionals en de deelnemers is een belangrijk subdoel. Daarnaast krijgen de deelnemers inzicht in de terminologie en haar betekenis binnen het thema ‘Inclusief Sporten en Bewegen’. Ze weten het thema te duiden en kunnen het bijvoorbeeld plaatsten in relatie tot aangepast sporten. Tot slot worden er goede voorbeelden gedeeld, casuïstiek besproken, verbindingen gelegd en zo mogelijk nieuwe ideeën gecreëerd. Verrijkt, geïnspireerd en met een aangescherpte grondhouding gaan de deelnemers vervolgens weer aan de slag in de praktijk. Kijkend door een nieuwe bril, bewust, ruimdenkend en nieuwsgierig richting collega’s, de deelnemers én nieuwe kansen op de markt, in het werkveld en in de samenleving. Ofwel: de maatschappelijke waarde van sport en bewegen maximaal benutten en een positieve sportcultuur beïnvloeden.

De workshop zorgt dat…

  1. Je kennis maakt met de basisprincipes van inclusie = kennis en bewustwording;
  2. Je beseft dat inclusie niet vanzelf gaat maar wel vanzelfsprekend zou moeten zijn;
  3. Ze je ‘aan zetten’ zodat je werk gaat maken van je persoonlijke ontwikkeling m.b.t. inclusie.

Belangrijk: wat niet wordt meegenomen

Er blijkt ook nog altijd behoefte in kennis en inspiratie over specifieke doelgroepen en/of thematieken. Het is belangrijk om te beseffen dat deze workshop hier juist NIET in voorziet. Deze workshop gaat in essentie over de basisgedachte van inclusie en diversiteit in de sport. De onderstroom, zoals terminologie, bewustzijn, zelfreflectie op patronen, aannames en de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk. Wél nemen we in deze workshop een overzicht van bestaande scholingen en trainingen op die wellicht tegemoetkomt aan de wens zich te verdiepen in specifieke doelgroepen en thematieken en/of de lacune laat zien in het huidige aanbod.

Ik wil mij aanmelden voor de workshop!

Ik wil mij aanmelden voor de workshop!

Inschrijving voor Workshop inclusief sporten & bewegen

Naam(Vereist)
Geboortedatum