Workshop inclusief sporten & bewegen

Duur

2 uur

Doelgroep

Buurtsportcoaches, Combinatiefunctionarissen, Sportprofessionals

Kosten

€ 0,- (Normaliter een betaalde opleiding maar door een bijdrage van VWS nu eenmalig gratis)

Opleider

Ludus Zuid

Beschikbare datums

01 nov (10.00 - 12.00), nader te bepalen locatie

Ik wil mij inschrijven!

Binnen het programma Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB), bieden de regionale academies scholingen, trainingen e.d. voor buurtsportcoaches aan. Zij richten zich daarbij primair op de behoefte van de buurtsportcoach, maar daarnaast natuurlijk ook op de doelgroep waarmee gewerkt wordt. Uit eerdere behoeftepeilingen blijkt, dat een groot deel van de buurtsportcoaches zich de vraag stelt “waar staat inclusief sporten en bewegen eigenlijk precies voor?”. Ook zien ze in diverse gemeenten dat het thema inclusie binnen het team buurtsportcoaches en/of de gemeenten nog onvoldoende aandacht lijkt te krijgen. Het blijkt gebruikelijk dat dit thema wordt ‘’verward’’ met het subthema aangepast sporten. Zelfs hier is, met name in middel en kleinere gemeenten, veelal maar enkele FTe (2-8 uur p/w) voor beschikbaar gesteld. Daartoe is een workshop ontwikkeld die voorziet in bewustwording, kennis en urgentie.

Doel van de workshop

Het doel van deze workshop is de deelnemers bewust na te laten denken en het gesprek te laten voeren over inclusie en diversiteit in de sport. De workshop laat de deelnemers reflecteren op hun eigen denkwijze, doen en laten. Inhoud van de workshop:

  • Actief kennismaken
  • Tool – gesprekskaarten
  • Wat is inclusie en diversiteit en waarom zou je?
  • Hoe inclusief denk, werk en ben je zelf?

De workshop zorgt dat…

  1. Je kennis maakt met de basisprincipes van inclusie = kennis en bewustwording;
  2. Je beseft dat inclusie niet vanzelf gaat maar wel vanzelfsprekend zou moeten zijn;
  3. Ze je ‘aan zetten’ zodat je werk gaat maken van je persoonlijke ontwikkeling m.b.t. inclusie.

Belangrijk: wat niet wordt meegenomen

Er blijkt ook nog altijd behoefte in kennis en inspiratie over specifieke doelgroepen en/of thematieken. Het is belangrijk om te beseffen dat deze workshop hier juist NIET in voorziet. Deze workshop gaat in essentie over de basisgedachte van inclusie en diversiteit in de sport. De onderstroom, zoals terminologie, bewustzijn, zelfreflectie op patronen, aannames en de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk. Wél nemen we in deze workshop een overzicht van bestaande scholingen en trainingen op die wellicht tegemoetkomt aan de wens zich te verdiepen in specifieke doelgroepen en thematieken en/of de lacune laat zien in het huidige aanbod.

 

Ik wil mij aanmelden voor de workshop!

Ik wil mij aanmelden voor de workshop!

Inschrijving voor Workshop inclusief sporten & bewegen

Naam(Vereist)
Geboortedatum
In welke regio zou je de workshop het liefst willen volgen?(Vereist)
De locatie van de workshop wordt (mede) op basis van de voorkeur van de deelnemers bepaald.