Na deze scholing mag je de cursus In Balans geven. In Balans is een groepsinterventie gericht op het voorkomen van valongevallen bij 65-plussers door verbetering van balans en spierkracht, toename van zelfvertrouwen en ontspanning en bewustwording van risicofactoren. De cursus bestaat uit een beweegprogramma en voorlichting. Het beweegprogramma is gebaseerd op Tai Chi. In Balans is een erkende valpreventieve beweeginterventies.

Om tot de scholing toegelaten te worden, heeft de deelnemer één van onderstaande diploma’s nodig:

 • Begeleid(st)er Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek (MBvO)
 • Sport- en Beweegleider senioren
 • Fysiotherapeut (hoeft niet BIG-geregistreerd)
 • Oefentherapeut Mensendieck of Cesar (hoeft niet BIG-geregistreerd)

Als je buurtsportcoach bent en interesse hebt om de scholing In Balans te volgen, moet je in het bezit zijn van een MBvO of Sport- en beweegleider senioren diploma. De scholing In Balans is ook onderdeel van de opleiding Sport- en beweegleider senioren. Klik hier voor meer informatie over de opleiding Sport- en beweegleider senioren.

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen van In Balans zoals hierboven vermeld? Dan is het niet mogelijk om deel te nemen aan de In Balans scholing.

Na het volgen van de scholing ‘In Balans’:

Na het afronden van deze scholing ben jij in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan alle onderdelen van het InBalans-traject:
• 1 informatiebijeenkomst
• 3 cursusbijeenkomsten
• 10 aaneensluitende trainingsweken à 2 keer 1 uur per week

De scholing bestaat uit:

• Zelfstudie met een e-learning met als doel het vergroten van de kennis van valpreventie en de In Balans methodiek (ca. 7 uur)
• Na de zelfstudie volgen twee scholingsdagen. Tijdens deze scholingsdagen ligt de nadruk op het oefenen van vaardigheden (16 uur)
• Tussen de twee scholingsdagen wordt zelfstudie gedaan (ca. 18 uur)

Inschrijfformulier scholing In Balans

Inschrijfformulier scholing In Balans

Inschrijving voor Valpreventie scholing In Balans

Naam(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Ik ben in het bezit van...(Vereist)

Over deze cursus:

Als buurtsportcoach werk je bijna altijd voor, in opdracht van of samen met een gemeente. Je draagt bij aan het bereiken van gemeentelijke doelstellingen. Maar wat zijn die doelstellingen dan? En wie beslist waar over? Wie is de baas in een gemeente? En wat komt er allemaal kijken bij sportbeleid? Oftewel: Hoe werkt die gemeente eigenlijk?

Om een inzicht te geven in de wereld van gemeente, politiek en ambtenaren is deze cursus ontwikkeld, speciaal voor buurtsportcoaches en anderen die in de sportwereld actief zijn. Niet alle regels tot achter de komma, maar een idee wie waar over gaat, hoe je de gemeente als partner gebruikt om projecten te realiseren, waar je op moet letten bij subsidie-aanvragen en de verschillende keuzes die gemeenten moeten maken. Specifiek met de sport als uitgangspunt.

Wat kan je inhoudelijk verwachten?

De bijscholing bestaat uit twee dagen. In de dagen wordt kennis overgedragen, maar we willen juist ook met jullie eigen ervaringen en casussen aan de slag om die kennis toe te passen.

In grote lijnen komen de volgende thema’s aan bod:

 • Formele besluitvorming (o.a. Trias Politica, de 4e en 5e macht)
 • Financiën en wettelijk kader (theorie en status sportwet)
 • Beleidscyclus gemeente (theorie en discussie, invloed van de buurtsportcoach)
 • Krachtenveld politiek-bestuurlijk-ambtelijk (leefwereld wethouder)
 • Verschillen tussen gemeenten
 • Samenwerking
 • Inzet van sport, doelen en financiën
 • Rolverdeling binnen de sport
 • Subsidies
 • Accommodaties
 • Openbare ruimte
 • Sportstimulering
 • Verenigingsondersteuning
 • Sociaal domein

Het succes van de cursus hangt niet alleen van de inhoud en de docent af. Jullie inzet is ook bepalend voor het succes. De cursus is zodanig opgezet dat jullie aan de hand van opdrachten met elkaar in gesprek gaan. Ook kunnen van te voren vraagstukken worden ingestuurd waar je tegenaan loopt.

Tussen de twee bijeenkomsten zit wat huiswerk om de toegepaste kennis in de praktijk te brengen en je voor te bereiden op dag twee.
Na de eerste bijeenkomst ontvangen jullie een naslagwerk. Hierin staat alle informatie die tijdens de bijscholing aan bod komt nog eens uitgeschreven.

Wanneer je hebt deelgenomen aan de beide cursusbijeenkomsten ontvang je een certificaat.

Locatie:

De cursus zal plaatsvinden op het gemeentehuis in Rijen.

Aanmelden:

Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier. Mocht je nog vragen hebben of je wilt meer informatie kun je contact opnemen met Marja Nieuwenhuis via m.nieuwenhuis@ssnb.nl of 06-14647469

‘Het is een zeer goede cursus, ik hoop dat iedere buurtsportcoach zo'n cursus kan en mag volgen.’

M.B.,

Direct inschrijven

Direct inschrijven

Inschrijving voor Hoe werkt die gemeente nou?

Naam(Vereist)
DD-MM-JJJJ
Laat ons weten wat je functie is en voor welke organisatie je werkzaam bent.