Blog | Brigitte Musters: Vol trots terugblikken op 2023

21 december 2023

De tijd vliegt en dat zal voor velen van jullie waarschijnlijk niet anders zijn. Een eindsprint richting de kerstvakantie; opdrachten afronden, voorbereidingen voor volgend jaar treffen, budgetten die opgemaakt moeten worden, toch nog de nodige bijeenkomsten, bestuursvergaderingen en ALV’s waarbij we collectief terugblikken en vooruitkijken. Ik pik er in deze blog een paar dingen uit.

Op 30 november bereikte ons het nieuws dat er een onderhandelaarsakkoord 2024-2025 voor de cao Sport is gesloten. Een voor onze sector historische loonontwikkeling die de professionals absoluut verdienen. Dat wordt door iedereen beaamd; unaniem lof over de mensen!

Eveneens een van de onderwerpen aan de HCA-tafel (Human Capital Agenda Sport); de professionalisering van onze sector als gelijkwaardige partner in het maatschappelijk speelveld. En daar horen ook arbeidsvoorwaarden/goed werkgeverschap bij en dus ook de waardering ervan in subsidies en tarieven. Betaalbaarheid in en van de sport, ook binnen het MOOI ZonMw programma onderwerp via “wicked problem 6”.

Team NB

Daarnaast zijn we bijzonder trots op de fantastische prestaties van Team NB! En dan die plannen voor 2024 en verder, daar word je blij van. Zoals ik onlangs ook vanuit de gemeenten waarin Team NB actief is, heb terug gehoord. We onderzoeken momenteel hoe we nóg meer toegevoegde waarde voor onze professionals én de gemeenten kunnen realiseren, ook daarover volgend jaar meer!

Programmalijnen

In ons programmateam werken we verder aan onze programmalijnen inclusief sporten en bewegen (waar zoveel mooie thema’s onder vallen; Uniek Sporten, Volwassenenfonds, Doortrappen, senioren, valpreventie….), Bewegen In de Openbare Ruimte, Duurzaamheid, Verenig(ing)en, Visie op bewegingsonderwijs/dynamische schooldag, sport, bewegen & gezondheid én een leve lang ontwikkelen.  In al deze programmalijnen hebben de experts en projectmedewerkers mooie projecten neergezet en netwerken t.b.v. gelukkige en vitale Brabanders ontwikkeld, the best has yet to come!!

Regioteams en Dienstverlening

En dan ons regioteam, met de regio-adviseurs, de spinnen in het web, de schakelaars, makelaars, verbinders pur sang, soms ook nog in de rol van adviseur lokale sport. De ogen en oren van de praktijk die ons keer op keer met de voetjes op de grond zetten over de haalbaarheid van landelijk ontwikkelde plannen. Het adagium centraal organiseren en samenwerking waar het kan, maar lokaal uitvoeren en maatwerk waar nodig is en blijft hier van toepassing. Tegelijkertijd aanspreekbaar op GALA, BRC, Brede SPUK en dus vaak ook actief in lokale sportakkoorden, als regisseur of coördinator sport & preventie.

Maar de olie en de lijm in onze organisatie wordt gevormd door de backoffice. Doe ik iedereen recht met zo’n verzamelnaam? Vast niet, maar wat zouden we moeten zonder Finance, HRM, communicatie, marketing en ik persoonlijk zonder officemanagement? Deze collega’s hebben werkelijk overal een rol in onze organisatie. En dat is niet altijd even makkelijk, maar wat ben ik trots op hun onverminderde inzet.

Mmmm, ik zou er een paar dingen uitpikken en ik kan zo nog heel lang door blijven gaan. Dit keer dus even wat minder beschouwing op de wereld om ons heen (laten we de formatie eerst maar afwachten) en des te meer op al mijn collega’s, maar met de kerst in het vooruitzicht neemt niemand mij dat kwalijk toch? Ik wens eenieder eenzelfde mooie reflectie en tegelijkertijd fijne feestdagen! Graag tot volgend jaar!

Sport verdient zijn plek want het betekent zoveel meer!

Sport is geen wettelijke taak en dat maakt dat het (nog) niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Naast thema’s als stikstof, landbouw of betaalbare zorg kun je je afvragen of het überhaupt op de politieke agenda moet. Vanuit de sport bezetten we snelwegen en pleinen om onze kampioenen te huldigen, niet om te demonstreren. En wat zijn we dan trots! Veel citaten gaan over de kracht van sport. Beleving door verbroedering. Maar er is zoveel meer dan topsport.

“Sporten of bewegen is goed voor je” is niet altijd voldoende

Iedereen die regelmatig sport of beweegt zal zich herkennen in termen als plezier en/of prestatie. Of: fit, vitaal, gezond en gelukkig. Naast deze individuele waarden zijn er natuurlijk ook nog tal van sociale en daarmee maatschappelijke waarden. Helaas zijn deze waarden nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend en ervaart niet iedereen de voordelen van sporten en bewegen. Sterker nog; voor een groot deel van de inwoners is structureel sporten of bewegen een opgave, een soms onneembare horde. We doen al heel veel om deze drempels te verlagen, maar slagen er met alle programma’s en interventies nog steeds niet in om patronen te doorbreken. Dat het goed voor je is, is geen toereikend argument. Bedenk maar hoe je zelf op zulke uitspraken reageert om iets te laten of juist te doen….

Maar wanneer we als individu niet profiteren van de voordelen, doen we dat als collectief ook niet; we werken bijvoorbeeld niet preventief aan onze (mentale) gezondheid, we leren ons minder goed in groepen te gedragen en we genieten te weinig van sociale verbondenheid. Ontwikkelingen met een verarmend, uithollend effect op onze maatschappelijke waarden. Langzaam, en daardoor niet altijd even zichtbaar.

Krachten bundelen voor passend sport- en beweegaanbod

Ten tijde van de lockdown, gingen we volop wandelen (en fietsen) in de toegestane kleine groepjes. Dat hield ons letterlijk en figuurlijk op de been en bleek voor veel Nederlanders een laagdrempelig alternatief. Hoe houden we dat vast? Dat kan in mijn ogen alleen wanneer we op alle overheidslagen onze energie gericht inzetten en de krachten bundelen. Georganiseerd, ondernemend of anders georganiseerde sport- en beweegactiviteiten, passend bij de doelgroep. Geen impulsen maar structurele programma’s en dat vraagt om een lange adem, volhouden dus. Continu meten & monitoren. Stoppen met wat niet of onvoldoende werkt en investeren in zaken die structureel voordeel opleveren.

Bestuurlijk gezien is sport de verantwoordelijkheid van de lokale overheden. Daar zien we dat de vaak beperkte capaciteit gericht is op ‘het openhouden van de winkel’. Daarbij ligt de focus op beheer en onderhoud van accommodaties (waar natuurlijk ook financieel het grootste belang zit) en het mogelijk maken van regelingen zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur of het Volwassenenfonds. Maar aan het ‘verbouwen’, en dus het ontwikkelen en implementeren van een visie, komen lang niet alle gemeenten toe. Gelukkig zien we daar dat de Rijksprogramma’s een helpende hand bieden zoals met de Brede Regeling Combinatiefuncties (inmiddels met een structureel karakter) of het Sportakkoord (dat vanuit de vorige beleidsperiode gecontinueerd wordt).

We weten echter uit ervaring dat landelijk beleid lokaal maatwerk vereist en daarom soms niet altijd de vooraf gehoopte resultaten met zich meebrengt. Simpelweg omdat in sommige regio’s extra inspanningen vereist zijn of omdat de capaciteit ontbreekt om eerst de benodigde voorwaarden ergens voor te scheppen. Daar zou de provinciale overheid dan weer in kunnen voorzien, zoals dat in Noord-Brabant al gebeurt rondom Uniek Sporten (sporten voor mensen met een beperking).

De tijd is rijp!

Met de komst van IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezond Actief Leven Akkoord), lijkt de tijd rijp voor meer integrale afstemming tussen Rijk, Provincie en Gemeenten. Niet om de dingen dubbel te doen, maar wel om inzet sneller en efficiënter te verzilveren. Óók op het terrein van sport en bewegen, of juist in dit domein, omdat het inmiddels over veel meer gaat dan alleen maar plezier en prestatie!