Maak kennis met de SportclubAPK

7 augustus 2023

Als gemeente kan je investeren in de Sportclub APK om zo verenigingen vitaler en duurzamer te maken. Het levert bestuurders waardevolle inzichten, tips en handige tools op. Voor de gemeente extra waardevol omdat je inzicht krijgt in de vitaliteit van jouw verenigingen en directe aanknopingspunten om het gemeentelijk sport- en beweegbeleid door te ontwikkelen. De Sportclub APK is een digitale tool en kan op licentie worden afgenomen.

Tijdens de SportclubAPK wordt de vereniging gecheckt op verschillende thema’s:

  • Professionals & vrijwilligers
  • Duurzaamheid
  • Inclusief Sporten & Bewegen

Aanvullend op de SportclubAPK biedt SSNB verdiepende werksessies aan op de verschillende thema’s onder leiding van onze experts.

Tijdens deze sessies stellen verenigingen in 2,5 uur tijd met de experts van SSNB een concreet Plan van Aanpak op.

Met deze inzichten kunnen de deelnemers vervolgens direct aan de slag om hun vereniging vitaal en duurzaam te ontwikkelen.

Op zoek naar meer informatie over de SportclubAPK en de mogelijkheden binnen jouw gemeente?

Naar de SportclubAPK

Samenwerking Uniek Sporten en Jeroen Bosch Ziekenhuis

Uniek Sporten regio Meierij werkt samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Regiocoördinator Luc van Eerd vertelt ons hier meer over.

“Samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis ondersteunen we patiënten in hun streven naar een gezondere leefstijl om zo hun gezondheidswelzijn te bevorderen.” Dit doen ze onder meer via het Samen Gezond Spreekuur: hier vindt een brede anamnese plaats met een verpleegkundige uit het JBZ en/of een preventiewerker van de GGD en/of leefstijlcoach en/of buurtsportcoach Uniek Sporten.

Hoe gaan we te werk?

Met de patiënt wordt gekeken waar de mogelijkheden liggen op het gebied van o.a. gezonde voeding, lichaamsbeweging, nachtrust, stressreductie en vitaliteit. Vervolgens wordt samen met de patiënt een Plan van Aanpak gemaakt waarin de vervolg stappen worden afgesproken. In het traject volgt na 3 weken een belafspraak voor monitoring en coaching moment. Na 3 maanden volgt een eindevaluatie voor monitoring of men een gezondere leefstijl is gaan omarmen in het dagelijks leven.

Ook worden er studenten van de HBO opleiding Sportkunde ingezet om patiënten die zijn opgenomen laagdrempelig in beweging te brengen via Beweegcafés. Met de revalidatieafdeling (Tolbrug) wordt nauw samengewerkt om revalidanten na revalidatie blijvend in beweging te houden. De werkgroep revalidatie, sport en bewegen, waar Uniek Sporten ’s-Hertogenbosch ook in is vertegenwoordigd, komt 4 keer per jaar bij elkaar voor afstemming, kennisdeling en bespreken van de voortgang van onze plannen.

Wat is het voordeel van deze samenwerking?

Het voordeel is de bundeling van kennis en netwerk. “Het ziekenhuis is ermee geholpen dat wij patiënten kunnen doorverwijzen naar lokaal beweegaanbod en/of ondersteuning van de buurtsportcoach.” Het aspect bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. De kennis over bewegen in relatie tot de aandoening of beperking ligt bij Uniek Sporten. De kennis van de patiënt en daaraan verbonden gezondheids- of leefstijlproblematiek ligt bij JBZ, GGD en de leefstijlcoaches. Bundeling van kennis draagt bij aan het efficiënt en kwalitatief goed helpen van de patiënt bij een leefstijl (en beweeg-) gerelateerd vraagstuk.

Waar zijn ze nog meer mee bezig?

Het Samen Gezond Spreekuur wordt nu doorontwikkeld tot een leefstijlloket waar ook huisartsen patiënten naar kunnen doorverwijzen. De samenwerking tussen Uniek Sporten en de huisartsengroepen ligt er. Voor patiënten die zelf goed de weg weten te vinden is de website www.goedgezond.nl opgetuigd. En meer informatie over bewegen tijdens en na de beweegopname heeft het ziekenhuis ook hier online gezet.

Meer over Uniek Sporten