Tilburgs Sport- en Beweegakkoord

De realisatie van het Tilburgs Sport- en Beweegakkoord vloeit voort uit het Nationaal Sportakkoord. In het Sport- en Beweegakkoord hebben we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten hebben we gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Tilburgs Sport- en Beweegakkoord Herijking Tilburgs Sportakkoord

 

In 2023 hebben we samen met elkaar drie jaar hard gewerkt om de verschillende ambities in het Tilburgs Sportakkoord te realiseren. Om al die mooie ambities in het zonnetje te zetten, hebben wij in september 2023 het Tilburgs Sportakkoord magazine gelanceerd! Dit magazine staat vol met inspirerende verhalen voor en door verschillende partners in de gemeente Tilburg, vind je een link naar een twee energieke video’s én kun je luisteren naar twee inspirerende podcasts!

Lees hier Tilburgs Sportakkoord Magazine!

In oktober 2020 is er een regisseur aangesteld die met de ambitie-eigenaren en kwartiermakers het akkoord naar uitvoering brengt. Je kunt de vorderingen teruglezen in onderstaande “013 TSA Updates”: